Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Archivní fondy o dokumentaci státních hranic

 

Podle evidence Národního archivního dědictví (NAD) jsou v Národním archivu uloženy dva fondy Hraničních spisů . 1. oddělení NA spravuje fond Hraniční spisy, Praha (HS, č. NAD 180) v rozsahu 47,10 bm z let (1300) 1389-1910. Požadovaná infomrace však pravděpodobně směřuje k fondu uloženému ve 3. oddělení NA, které spravuje fond Hraniční spisy v rozsahu 19,50 bm z let 1918-1948, který je součástí fondu Ministerstva vnitra I (Ministerstvo vnitra I - hraniční spisy, Praha, MV I-HS, č . NAD 1075/4).

Původně se jednalo o samostatný fond Hraniční spisy (č. JAF 1/228), který byl po roztřídění a uspořádání začleněn do fondu Ministerstvo vnitra (č. JAF 1/1). Další dokumenty týkající se státních hranic jsou rovněž uloženy ve fondech Ministerstvo veřejných prací (MVP, Č .NAD 1004), Československá delegace při mezinárodních rozhraničovacích komisích (D-MK, Č.NAD 733) a konečně fondu Archiv Václava Roubíka - dokumentace státních hranic (AVR, Č. NAD 1580).

Hraniční spisy z období po roce 1918 byly Národním archivem převzaty v letech 1963 (15.6.1963 převzato 19 knih a 63 balíků hraničních spisů bývalého ministerstva veřejných prací z let cca 1921-1937, č.př. 3645, začleněno do fondu Ministerstvo veřejných prací) a 1965 (14.12.1965 od hraničního oddělení vnitřní správy MV převzato 157 balíků (30 bm) tzv . "Hraničního archivu" z let 1764-1953, č.př. 3740, vytvořen nový fond Hraniční spisy). Archiválie fondu Hraniční spisy byly roztříděny a archivně zpracovány v roce 1975. Při pořádání byly z fondu vyčleněny archiválie Ministerstva veřejných prací a Československé delegace při mezinárodních rozhraničovacích komisích a zařazeny do příslušných fondů. Archiválie z období před rokem 1918 byly v roce 1977 delimitovány 1. oddělení do fondu Hraniční spisy.

V letech 2005 a 2007 předalo oddělení státních hranic odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra do Národního archivu další část dokumentů týkajících se státních hranic. Převzaté archiválie byly v NA zařazeny do fondů Archiv Václava Roubíka - dokumentace státních hranic (č. NAD 1580, č.př. 5719,6 bm z let 1764-1941) a Československá delegace při mezinárodních rozhraničovacích komisích (č. NAD 733, č .př. 6099, 3,2 bm z let cca 1904-1960).

Pro další doplňující informace a podmínky studia výše uvedených fondů se obraťte na Národní archiv.

.