Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR a Západní Sahara

 
 1. Jaká je oficiální pozice českého státu na okupaci Západní Sahary?

  ČR respektuje vůdčí roli OSN pro mírové řešení sporu o státoprávní postavení území Západní Sahary. Toto řešení musí brát v úvahu všechny relevantní rezoluce RB OSN a musí respektovat právo obyvatel Západní Sahary na sebeurčení.

 2. Zda Česká republika podporuje či nepodporuje a proč misi OSN (MINURSO)?

  Ve smyslu výše uvedeného ČR podporuje aktivity mírové mise MINURSO, do které se ale materiálně či personálně nezapojuje.

 3. Jaký je vztah České republiky k exilové vládě SADR na území Alžírska v uprchlických táborech (Tindouf) a zda ji jakýmkoli způsobem podporuje či nikoli; pokud ano, jak?

  ČR Saharskou a demokratickou republiku nikdy neuznala, nemá s ní navázány diplomatické styky a nijak ji nepodporuje. 

 4. Jak se Česká republika připravuje na implementaci rozsudku C-104/16 P Evropského soudního dvora z 21. prosince 2016?

  Pokud jde o praktickou implementaci předmětného rozsudku, ta se promítne zejména v případě importu agroprodukce z oblasti Západní Sahary. V dané záležitosti doporučujeme kontaktovat Generální ředitelství cel ČR.   

.