Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Databáze DROZD

 

1) Proběhla v minulosti, nebo je v plánu, nějaká informační kampaň, kterou by se systém DROZD dostal více do povědomí občanů?

2) Kolik je v současné době zaregistrovaných občanů v systému DROZD?

3) Roční statistika zaregistrovaných občanů? Vzrůstající tendence?

4) Kolikrát za rok je cca systém používán k upozornění občanů (email, SMS)?

5) Jsou informace o osobě trvale uchovány v systému?

6) Pomohl systém DROZD od roku 2011, kdy je v provozu vypátrat osobu pohřešovanou v zahraničí (zda-li například na základě telefonního čísla byla osoba nalezena podle GPS signálu apod.)?

7) Je systém řízen pracovníkem nebo automaticky zasílá informace o určité hrozbě či riziku zaregistrovaným občanům v zahraničí?

ad 1)

  • MZV pravidelně na každoroční tiskové konferenci, pořádané k zahájení turistické sezóny, předává informace o systému zástupcům médií.
  • Bylo zodpovězeno mnoho konkrétních dotazů médií i veřejnosti k fungování a využívání systému DROZD.
  • Zástupce Odboru konzulárních činností MZV prezentoval systém DROZD v pořadu ČT, který se věnoval cestování občanů ČR.
  • Na webu MZV je systém DROZD popsán v kapitole „Cestujeme“ a rovněž zde lze nalézt rychlou volbu pro registraci do systému.
  • V doporučeních a varováních pro cestovatele, zveřejňovaných na webových stránkách MZV, jsou občané ČR cestující do zahraničí vyzýváni k registraci do systému. 
  • MZV do budoucna připravuje prezentaci systému formou krátkého vizuálního spotu.

ad 2) V současné době je v systému registrováno celkem 1602 cestovatelů.

ad 3) Lze konstatovat, že počet registrací má vrůstající tendenci.

  • V roce 2014 se registrovalo celkem 11 703 cestovatelů.
  • V roce 2015 se registrovalo celkem 18 308 cestovatelů.

Prozatímní čísla pro rok 2016 tuto tendenci potvrzují.

ad 4) Systém zasílání varovných SMS a emailových zprávy je aktivován jen v ojedinělých případech krizové či mimořádné události velkého rozsahu, která má potenciál ohrozit životy, zdraví či majetek občanů ČR v zahraničí. Prozatím šlo maximálně o 5 případů ročně.

ad 5) Občané ČR, registrovaní v systému, dobrovolně poskytují své osobní údaje. Protože MZV se striktně řídí zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., nelze tyto údaje trvale uchovávat. Občan má možnost po návratu zpět do ČR ukončit registraci, čímž se všechny jeho zadané údaje ze systému vymažou. Pokud tak neučiní, jsou všechny jeho údaje vymazány systémem automaticky po 4 týdnech po datu, které do systému zadal jako ukončení cesty.

ad 6) Institut konzulární asistence není primárně určen k pátrání po osobách. Systém ani technicky neumožňuje lokalizaci mobilního signálu. Tyto úkony patří výhradně do kompetence policejních složek. K žádnému vypátrání pohřešované osoby pomocí systému DROZD tedy nedošlo. Pro úplnost dodáváme, že systém DROZD byl spuštěn v červnu 2009.

ad 7) Varovné SMS zprávy a emaily systém nezasílá automaticky. Na základě vyhodnocení situace v místě krizové či mimořádné události podá příslušný subjekt či instituce (většinou zastupitelský úřad ČR v místě) podnět k rozeslání varování. Pokud je předmětný podnět v rámci MZV vyhodnocen jako opodstatněný, je varovná SMS a email odeslána určeným pracovníkem. Rozeslání podléhá schválení ředitelem Odboru konzulárních činností MZV ČR.

.