Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Diplomacie a mezinárodní vztahy

 

Podklady pro studium

Problematika diplomacie a mezinárodních vztahů představuje velice obsáhlou oblast, takže nelze poskytnout konkrétní informaci.

Lze využít informací na webových stránkách, zejména pak v kapitole Zahraniční vztahy, kde např. v části  Zprávy a dokumenty je zveřejněna aktuální Koncepce zahraniční politiky ČR  a každoroční Zpráva o zahraničních politice ČR. Součástí této kapitoly je i část nazvaná Mezinárodní smlouvy, kde lze dále využít Databázi Evidence mezinárodních smluv, a to jak dvoustranných, tak i mnohostranných.

Dále v rubrice Prohlášení a stanoviska jsou publikovány postoje ČR k aktuálním událostem. Ta je součástí kapitoly Události a média.

Dalším zdrojem informací by mohla být Vědecká knihovna MZV. Podrobnosti o jejím knihovním fondu a provozu jsou zveřejněny v kapitole O ministerstvu  v části Organizační struktura. Na stejném místě pak jsou informace o Archivu MZV, na nějž se lze rovněž obracet.

Z příspěvkových organizací  podřízených MZV lze kontaktovat Ústav mezinárodních vztahů, který rovněž disponuje odborně zaměřenou knihovnou. Bližší informace na www.iir.cz.

.