Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dohoda mezi MZV a MPaO v oblasti prosazování ekonomických zájmů ČR

 
  1. Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu  a Ministerstvem zahraničních věcí ČR z roku 2000 byla vypovězena.
  2. Nová dohoda podepsaná mezi ministry zahraničí a průmyslu a obchodu dne 30. 6. 2011 - v podstatě řeší novou působnost MZV a MPaO v oblasti prosazování ekonomických zájmů ČR v zahraničí - specificky v oblasti podpory exportu  (což je jen jedna ze součástí vnějších ekonomických vztahů mimo oblast financí, zemědělství, dopravy, místního rozvoje a částečně i obrany, školství a životního prostředí, které MZV také koordinuje).

Rozdělení působnosti: MZV v oblasti G2G a B2G - tedy vládní oblasti (odbourávání překážek českých zájmů v zahraničí na vládní a municipální úrovni - jako tarifních a netarifních překážek v zahraničním obchodě apod.),  a MPaO, resp. CzechTrade v oblasti B2B - tedy v profiremní oblasti -  tj. konzultační a informační činnost, informace o obchodních příležitostech pro firmy, orientace českých firem na výrobky budoucnosti dle "foresightu" trendů ze zahraničí (neřešit, jak prodat neprodejné zboží s pomocí státu, ale orientovat české výrobce na inovativní produkty, které se budou prodávat "samy" a nebudou mít prakticky konkurenci), a hlavně "výchova" českých exportérů, jak vyvážet, a další každodenní pomoc i malým firmám (odpovědi na tisíce drobných dotazů, na které nemá diplomatická služba kapacitu) atd.

MZV a MPaO dospěly k logickému závěru, že každý resort by se měl věnovat v proexportní činnosti oblasti, pro kterou má unikátní podmínky, jež jsou navíc neslučitelné či nenahraditelné. MZV a velvyslanci mají přístup k hlavám států, vlád, ministrům, ministerstvům, institucím cizích států (kam se nikdo jiný nedostane) a mohou zde za české zájmy lobovat,  a na druhé straně MPaO resp. CzechTrade má specializované pracovníky školené na konzultace a služby pro tisíce českých firem, na které by diplomatická služba neměla kapacitu a v některých činnostech by jí zabraňovala i Vídeňská konvence o diplomatických stycích.

Dohoda dále mimo rozdělení působnosti obou ministerstev ve zmíněné oblasti řeší i sdílení ekonomických informací propojením on-line informačním systémem SINPRO (spravovaným příspěvkovou organizací MPaO CzechTrade) a dále řeší synergii MZV s MPaO při pomoci českým exportérům.

Novým prvkem v dohodě je i to, že na rozdíl od dřívějšího zapojení zejména ekonomických diplomatů ambasád do prosazování ekonomických zájmů ČR v zahraničí a do sdílení ekonomických informací (jak mezi resorty, tak jejich rozsevem mezi podnikatelské subjekty prostřednictvím profesionálních služeb CzechTrade) dohoda zapojuje do této činnosti ve větší míře všechny diplomaty (včetně velvyslanců).
(stav k 15.11.2011)

.