Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dohody o globálním odškodnění

 

Tzv.  dohod o globálním odškodnění (za majetky a hodnoty postižené v ČR znárodněním, zestátněním či opatřeními s obdobným účinkem) bylo uzavřeno více než třicet (s některými státy bylo uzavřeno více dohod, pokrývajících odlišné majetkové hodnoty a nároky).

Tyto dohody nebyly zpravidla publikovány ve Sbírce zákonů, protože na československé straně působily právní důsledky jen pro stát a malý okruh státem řízených právnických osob. Výjimkou byly dohody uzavřené se státy socialistické soustavy, kde bylo možno předpokládat postižení československých právnických a fyzických osob obdobnými opatřeními druhé strany.

MZV ČR má k dispozici pouze jejich kopie, a to nekvalitní papírové, nikoliv v elektronické podobě. V úhrnu se i doprovodnými protokoly a dopisy, které tvoří nedílnou součást dohod, jedná nejméně o 2500 stránek.

Vyhotovení papírových kopií smluvních dokumentů je zpoplatněno – 15,- Kč za 1 str.

Ceny jsou stanoveny dle Ceníku služeb a reprodukčních poplatků platného ve veřejných archivech uvedeného v příloze vyhlášky č. 213/2012 Sb. – kopie se pořizují z mikrofiší a nikoli z originálů dokumentů.

Pokud budete požadovat zhotovení kopií ze smluv v papírové podobě – objednávku se seznamem smluv zašlete na základě archivního zákona č. 499/2004 Sb. přímo Archivu MZV, OAZI, Loretánské nám. 5, Praha 1, 118 00, lze použít e-mailovou adresu archiv@mzv.cz.

Seznam tzv. „náhradových dohod“ naleznete na: http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index.html do kolonky „Oblast smluvní úpravy“ nutno vybrat: Finance – Majetkoprávní vypořádání, náhrady, dealokace, restituce. Typ smluv: dvoustranné.

Pokud jde o „informaci, jaké částky a komu byly československým státem na jejich základě vyplaceny“, těmi by mělo disponovat ministerstvo financí, které bylo ve své době gestorem citovaných dohod a bylo též zmocněno k vydání prováděcích vyhlášek.

.