Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dotaz k uveřejněné zprávě - Dočasné pozastavení dlouhodobých víz pro žadatele z Vietnamu

 

Žádost ze dne 20. 7. 2018.

1. Ministerstvo zahraničních věcí ČR na svých webových stránkách dne 19.07. 2018 zveřejnilo zprávu s názvem „Dočasné pozastavení dlouhodobých víz pro žadatele z Vietnamu“. Tato zpráva obsahuje mimo jiné pasáž, kde se uvádí: Vláda ČR na svém zasedání dne 18. července 2018 rozhodla o dočasném pozastavení příjmu žádostí o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání pro žadatele z Vietnamu. Vzhledem k tomu, že žadatel na webových stránkách Vlády ČR žádné uvedené rozhodnutí vlády ze zasedání ze dne 18.07. 2018 nedohledal, žádá o poskytnutí rozhodnutí vlády, o kterém se zmiňuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve výše uvedené zprávě.

2. Ministerstvo zahraničních věcí v uvedené zprávě dále uvádí: MZV ČR v návaznosti na rozhodnutí vlády vydalo patřičnou instrukci, aby Velvyslanectví ČR v Hanoji pozastavilo příjem výše uvedených žádostí s platností od 18.07. 2018. Žadatel žádá o poskytnutí „patřičné instrukce“, která je zmíněna v citované pasáži. Pro případ, že instrukce nebyla vydána v písemné formě nebo jiným obdobným způsobem, ale pouze telefonicky nebo ústně, žádá žadatel, aby konkrétní pracovník MZV ČR, který tuto instrukci takto velvyslanectví vydal, učinil o obsahu instrukce písemné prohlášení s vlastnoručním podpisem a aby byla informace žadateli byla poskytnuta v této formě.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a poskytuje na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následující informace:

1. Sdělení ze dne 19. 7. 2018

V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady státu rozhodla Vláda ČR dne 18. 7. 2018 o dočasném pozastavení příjmu žádostí o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání pro žadatele z Vietnamu. Toto opatření vstupuje v platnost dnem 18. 7. 2018 a platí do odvolání. Žadatele o dlouhodobé pobytové tituly za účelem zaměstnání a podnikání, kteří jsou ke dni 18. 7. 2018 řádně objednáni k podání žádosti, přijme ZÚ Hanoj v objednaném termínu. Další žadatelé o tyto pobytové tituly již nebudou objednáni. Systém objednávání žadatelů pro ZÚ Hanoj prostřednictvím telefonní linky přesměrované do ústředí zůstane i nadále v provozu, bude ale určen pouze žadatelům o dlouhodobé pobyty za ostatními účely, tzn. nikoli za účelem zaměstnání a podnikání. Další objednávací termín je naplánován na 7. 8. 2018. Žádáme ZÚ Hanoj, aby na svých internetových stránkách zveřejnil tiskovou zprávu MZV k této věci (bude zaslána dodatečně) a odpovídajícím způsobem upravil informace pro žadatele na svých internetových stránkách.

2. Sdělení ze dne 23. 7. 2018

V příloze se zasílá usnesení vlády České republiky ze dne 18. 7. 2018 č. 474, k Imigraci do České republiky z Vietnamu – shrnutí situace a bezpečnostních rizik. Žádáme ZÚ Hanoj, aby text tohoto usnesení vlády ČR zveřejnil na svých webových stránkách v českém a vietnamském jazyce. V doplnění výše uvedeného TIC sdělujeme, že z předmětného usnesení vlády ČR jednoznačně vyplývá, že ZÚ Hanoj je oprávněn přijímat žádosti o dlouhodobá pobytová oprávnění pouze, jde-li o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, studia a vědeckého výzkumu a dále jde-li o žádosti podávané na základě migračních projektů schválených vládou ČR nebo Koordinačním orgánem pro řízení ochrany státních hranic a migraci – tj. v případě ZÚ Hanoj „Režim student.“ ZÚ Hanoj není oprávněn přijímat žádné jiné žádosti o dlouhodobá pobytová oprávnění. Žádosti žadatelů o dlouhodobá pobytová oprávnění, kteří si již za účelem jejich podání sjednali na ZÚ Hanoj termín, ZÚ Hanoj přijme.

.