Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dotaz na neziskové organizace a poskytnuté dotace

 

Žádost ze dne: 7.4.2021

Dotaz:

1) Jak vysokou dotaci poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí sdružení Evropské hodnoty z.s. v jednotlivých letech za období 2005-2021.

2) Kdo rozhodl v jednotlivých letech o přidělení dotace.

3) Na základě jakých důvodů a jakých zákonných ustanovení byly dotace
v jednotlivých letech poskytnuty

odpověď k bodu 1

MZV ČR poskytlo v letech 2005–2021 sdružení Evropské hodnoty z.s. dotace v celkové výši 4,339.345 Kč.

2015

   205.000

2016

     25.682

2019

1,084.996

2020

2,407.350

2021

   250.000 (zatím nečerpáno)

 

odpověď k bodu 2

O přidělení dotace rozhoduje hodnocení výběrové komise, která je složena ze zaměstnanců MZV a externích odborníků.

 

odpověď k bodu 3

Dotace byly poskytnuty v souladu s ustanovením § 14m odst. 1 písm. a) zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění ve věci žádostí předmětného žadatele
o dotaci z Programu transformační spolupráce MZV České republiky dle usnesení vlády České republiky č. 92 ze dne 1. února 2010 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne
19. června 2013 č. 479 a ze dne 6. srpna 2014 č. 657, a usnesení vlády č. 639 ze dne
9. září 2019 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020, a dále usnesení vlády České republiky č. 586 ze dne
26. srpna 2019 k plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2020
a k střednědobému výhledu jejího financování do roku 2022 a usnesení vlády České republiky č. 435 ze dne 26. června 2018 o dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2019 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2021.

.