Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dotazy k rozpočtu MZV, počtu zaměstnanců, platům, zastoupením ČR v zahraničí atd.

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, dále jen MZV, bylo požádáno o následující informace:

1. Kolik činí rozpočet subjektu (struktura) na rok 2014, jaké investiční programy jsou v tomto rozpočtu zahrnuty s uvedením termínu realizace a výší investice (kapitálové výdaje)?

2. Jaký je plánovaný počet zaměstnanců subjektu na rok 2017 a kolik činí skutečnost ke dni 1. 8. 2017 (rozlišit ministerstvo a jednotlivá diplomatická zastoupení včetně EU, OSN a další komunitární a mezinárodní orgány i organizace)?

3. Jaké jsou platové poměry zaměstnanců subjektu s rozlišením funkcí a délky praxe včetně platových podmínek u jednotlivých diplomatických zastoupení a top managementu za roky 2014, 2015, 2016 a k 1. 8. 2017 v režimu průměrných měsíčních příjmů brutto za tato období?

4. Kolik zastoupení ČR v zahraničí spravuje subjekt k 1. 8. 2017 (název, adresa, pověřený zástupce, funkce, vznik funkce, rozsah pověření)?

5. Jaká je organizační struktura subjektu ke dni 1. 8. 2017, organizační a kariérní řád platný k 1. 8. 2017, vnitřní předpis o skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami, BOZP, vnitřní předpis o zajištění zdravotní péče pro zaměstnance, vnitřní předpis upravující rozsah povinností při poskytování údajů podle zákona č. 106/1999 Sb.?

6. Text prohlášení nejvyššího státního zástupce NSZ v Brně a dalších k situaci v Polsku (reforma justice), text prohlášení nejvyšších ústavních činitelů k návštěvě dalajlámy v ČR ve vztahu k Číně v českém a přeloženém jazyce.

7. Výpis právních předpisů, které má subjekt v gesci a přehled smluv, dohod a dalších bilaterálních i multilaterálních smluv, kde vystupuje subjekt v režimu zástupce ČR, to vše platné k 1. 8. 2017.

8. Plán úkolů na rok 2017, případně na další období.

9. Přehled diplomatických a kozulárních funkcí k 1. 8. 2017 (obecně).

10. Generálie managementu do úrovně vedoucího oddělení k 1. 8. 2017 (jméno, příjmení, funkce, rok narození, politická příslušnost u top managementu – ministr, náměstci, ředitel kabinetu ministra), jejich platové poměry v roce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a k 1. 8. 2017.

11. Výpis uzavřených smluv s externími spolupracovníky – advokáti, exekutoři a notáři od roku 2008 do současnosti, t.j. k 1. 8. 2017 (název externisty, IČ, sídlo, právní titul, objem finančních prostředků na odměny, doba trvání smluvního vztahu), z toho vyčlenit externisty, kde smluvní vztah je k 1. 8. 2017 aktivní, uvést je ve stejném rozsahu.

12. Jaký je vztah spolupráce s neziskovými subjekty v tuzemsku i v zahraničí, jejich specifikace k 1. 8. 2017 (název, IČ, sídlo, zástupce, forma vztahu, finanční podpora, doba trvání vztahu), postačí výroční zpráva za rok 2016 s doplněním aktuálních údajů a vymezením vztahu k Diplomatické akademii apod.

MZV poskytne:

  • informace k bodu 1. žádosti ve formě přílohy č. 1,
  • informace k bodu 2. žádosti ve formě přílohy č. 2,
  • obecné informace o platových poměrech zaměstnanců k bodu 3. žádosti ve formě přílohy č. 3, ve zbytku odkazujeme na Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti čj. 112678-2/2017-TO, které je přiloženo,
  • organigram MZV k bodu 5. žádosti ve formě přílohy č. 4, ve zbytku odkazujeme na Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti čj. 112678-2/2017-TO, které je přiloženo,
  • výpis právních předpisů v gesci MZV k bodu 7. žádosti ve formě přílohy č. 5, ve zbytku odkazujeme na Výzvu čj. 112678-5/2017-TO, která je přiložena,
  • přehled diplomatických a konzulárních funkcí k bodu 9. žádosti ve formě přílohy č. 6,
  • organigram MZV k bodu 10. žádosti ve formě přílohy č. 4, ve zbytku odkazujeme na Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti čj. 112678-2/2017-TO, které je přiloženo.

K části bodů 8. a 12. žádosti odkazujeme na Výzvu čj. 112678-5/2017-TO, která je přiložena.

K části bodů 4. a 11. odkazujeme na Sdělení čj. 112678-3/2017-TO, které je přiloženo.

V bodě 6. odkazujeme na vyrozumění o odložení věci čj. 112678-4/2014-TO, které je přiloženo.

Publikováno 24. 8. 2017

přílohy

Příloha k bodu 2. 115 kB doc (Word dokument) 24.8.2017

Příloha k bodu 3. 150 kB doc (Word dokument) 24.8.2017

Příloha č. 4 441 kB pdf (Acrobat dokument) 24.8.2017

Příloha č. 5 26 kB doc (Word dokument) 24.8.2017

Příloha č. 6 23 kB doc (Word dokument) 24.8.2017

Rozpočet 2017 44 kB xls (Excel tabulka) 24.8.2017

.