Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Globální pakt o uprchlících

 

Žádost ze dne 17. 2. 2019.

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) dne 17. 2. 2019, kterou požadujete poskytnutí následujících informací:„ 1) Na podkladě jakého rozhodnutí (popř. usnesení) Česká republika „podpořila“ Globální pakt o uprchlících v prosinci 2018? a) Pokud se jednalo o Usnesení vlády ČR - žádám o sdělení čísla usnesení a dne, kdy bylo přijato, kdo byl přítomen tohoto jednání, kdo byl omluven, žádám o sdělení jak kdo hlasoval. b) Pokud Česká republika podpořila Globální pakt o uprchlících na podkladě jiného rozhodnutí než Usnesení vlády ČR, žádám o sdělení podrobných informací o tomto „aktu rozhodnutí“. Zejména datum, jména osob, které se účastnili „aktu rozhodnutí“, pokud bylo hlasováno -podrobnosti, kdo jak hlasoval jmenovitě. Pokud existuje zápis z tohoto aktu- žádám o zaslání kopie. Pokud je dostupný elektronickou cestou, žádám o příslušný odkaz. 2) Jakou formou byl vykonán akt „podpoření“ Globálního paktu o uprchlících - hlasováním, podpisem či jinou formou? Žádám o podrobné informace, jak k podpoře došlo („technické provedení“). 3) S ohledem na ad 2) - kdo tak učinil za Českou republiku? - Jméno osoby. 4) Kým byla osoba ad 3) zmocněna při zastupování České republiky v souvislosti s Globálním paktem o uprchlících - např. ministrem zahraničních věcí, předsedou vlády...? 5) Žádám o kopii zmocnění ad 4).“

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

Ad 1) Globální pakt o uprchlících na rozdíl od Globálního paktu pro řízenou a bezpečnou migraci nebyl mezivládně schvalován. Globální pakt o uprchlících je založen na ženevských konvencích a na mezinárodně přijaté definici uprchlíka. Slouží jako akční plán Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Proto také odkaz na něj byl včleněn do každoroční rezoluce OSN k Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Tato rezoluce byla schvalována plénem Valného shromáždění OSN dne 17. prosince 2018. Text usnesení vlády ČR č. 876/2018 ze dne 17. prosince 2018 naleznete v příloze, avšak v podrobnostech jednání je nutné se obrátit na Úřad vlády ČR.

Ad 2) Pro přijetí rezoluce k UNHCR hlasovalo ve Valném shromáždění OSN celkem 181 států, proti byly 2 země (USA a Maďarsko), zdržely se 3 země (Eritrea, Dominikánská republika a Libye), nehlasovalo 7 zemí (KLDR, Izrael, Mikronésie, Nauru, Polsko, Togo a Turkmenistán). Text příslušné rezoluce naleznete v příloze.

Ad 3) Česká republika byla při podpoření rezoluce reprezentovaná velvyslankyní – stálou představitelkou ČR při OSN Marií Chatardovou.

Ad 4) Osoba byla konsenzuálně zmocněna vládou ČR na zasedání vlády téhož dne (usnesení vlády č. 876/2018).

Ad 5) Text usnesení vlády ČR č. 876/2018 naleznete v příloze.

přílohy

usneseni 876 131 kB pdf (Acrobat dokument) 26.2.2019

rezoluce 291 kB pdf (Acrobat dokument) 26.2.2019

.