Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hlasování ČR ve VS OSN dne 15. 11. 2019

 

Žádost ze dne 5. 12. 2019.

Potvrzujeme tímto přijetí žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) dne 5. 12. 2019, kterou požadujete poskytnutí doplnění informací týkajících se hlasování ČR ve VS OSN dne 15. 11. 2019.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

Ad1) Proč jsme hlasovali pro rezoluci o pomoci palestinským uprchlíkům?

MZV ČR se stejně jako další členské státy EU jednoznačně vyslovuje proti projevům nesnášenlivosti a nenávisti vůči Státu Izrael.

ČR neposkytuje žádnou formu rozvojové či humanitární pomoci, která by mohla být využita pro výplaty podpor rodinám vězněných Palestinců v izraelských věznicích. ČR se zároveň zasazuje o to, aby podpora ze strany UNRWA a dalších mezinárodních organizací vedla k posilování samostatnosti a soběstačnosti příjemců takové pomoci. Poskytování pomoci je motivováno složitou sociálně-ekonomickou situací na palestinských územích, která má potenciál palestinskou populaci dále radikalizovat. Na další podpoře aktivit UNRWA existuje v rámci EU konsensus.

Ad2) Proč jsme hlasovali pro rezoluci o prodloužení existence Agentury pro pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě?

Prodloužení mandátu UNRWA při hlasování dne 15.11.2019 podpořilo 167 zemí (5 bylo proti, 7 se zdrželo), včetně všech členských zemí EU. Mezinárodní společenství, včetně EU, považuje činnost Agentury za potřebnou z hlediska zmírňování složité sociálně-ekonomické situace palestinských uprchlíků nejen na palestinských územích, ale i v konfliktem postižené Sýrii. UNRWA působí v oblastech, kde jsou přítomné Vámi uváděné jevy (radikalizace, teroristické aktivity, pašování) a sama v součinnosti s donory činí opatření, aby jí provozované budovy a programy nemohly být tímto směrem zneužívány.

Činnost UNRWA je do značné míry závislá na prostředcích od vládních donorů a jako taková je ze strany mezinárodního společenství pod průběžným dohledem, přičemž vláda ČR i dalších zemí i EU klade důraz na transparentnost při rozdělování prostředků a financování jednotlivých programů.

.