Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Honorární konzuláty nezatěžují státní rozpočet

 

Honorární konzul, resp. honorární konzulární úředník ČR (HKÚ) není v pracovním ani jiném obdobném poměru k Ministerstvu zahraničních věcí ČR (MZV). Výkon této čestné funkce je bezplatný. HKÚ hradí veškeré náklady provozu konzulárního úřadu ze svých prostředků, včetně nákladů na reprezentaci, odměn konzulárním zaměstnancům a nákladů protokolární povahy. HKÚ sice vyměřuje za provedené konzulární úkony konzulární poplatky, avšak tyto odvádí do státního rozpočtu. Stát na provoz konzulárního úřadu vedeného HKÚ nepřispívá z  žádné rozpočtové položky, což znamená, že vedoucím takového úřadu může být pouze osoba finančně nezávislá.

Za kvalitní a dlouhodobou činnost ve prospěch ČR jsou HKÚ odměňováni, avšak tyto odměny se pohybují pouze v rovině morálních ocenění. V závislosti na úrovni práce oceněného a významu přínosu jeho činnosti pro ČR se tak děje předáním děkovného či blahopřejného dopisu ministra zahraničních věcí, udělením pamětní medaile MZV nebo rezortního ocenění ministra zahraničních věcí Cenou Gracias Agit apod.

Jak z uvedeného vyplývá, provoz konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním pracovníkem nezatěžuje žádným způsobem státní rozpočet. Jejich přínos pro ČR je však nedocenitelný. Právě z důvodů vysoké prospěšnosti a úspornosti se tato forma zastupitelských úřadů stala již v minulosti nedílnou součástí zahraniční služby mnoha států. Od r. 1990 k nim patří znovu také ČR, která aktuálně disponuje sítí přibližně 170 HKÚ.

.