Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

 

V souladu s §5 odst.3 zákona 106/1999 Sb. zveřejňujeme poskytnuté informace. Zvolte výběrem písmen abecedy téma.

*  | A - B  | C - D  | E - F  | G - I  | J - L  | M - N  | O - P  | Q - S  | T - U  | V - Z

E-mailový kontakt na MZV

EKIS/personální systém

Ekonomická prezentace Plzeňského kraje ve státě Minas Gerais

Elektronický právní IS MZV ČR

Emailové kontakty na odbory MZV zabývající se mezinárodními organizacemi

Etický kodex zaměstnanců veřejné správy

Aplikace kodexu na MZV více ►

EUBAM - Česká účast v civilní misi

Evidence ukončených a nově uzavřených pracovních poměrů na MZV ČR od 29.1.2014

Od 29. 1. 2014 bylo přijato 8 pracovníků na diplomatickou pozici a 20 pracovníků na pozici administrativně technického pracovníka. více ►

Evidence výdajů odborů ICT

odbor centrálních systémů a technologií (OCST) a odbor aplikací a informačních služeb (OAIS). více ►

Evropská dohoda doplňující Úmluvu o silničním provozu

Evropské předpisy o mezinárodní koupi a přepravě zboží

Evropský institut šoa, o.p.s

Exportní politika ČR vůči Ruské federaci v letech 2008-2012

Vzhledem k tomu, že Odbor dvoustranných ekonomických vztahů MZV ČR pro dané období žádným uceleným koncepčním materiálem nedisponuje, doporučujeme obrátit se na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR… více ►

Externí poradci pana ministra

Kolik má pan ministr externích poradců, odkud se rekrutují, co konkrétně pro ministerstvo vykonávají, jak často a jaké odměny pobírali za svou činnost od doby, kdy na ministerstvo nastoupili? více ►

Externí právní služby v roce 2018

Žádost ze dne 19. 2. 2019. více ►

Fakturace za realizaci zdvojené podlahy serverovny

Částky a data úhrad. více ►

Faktury za Informační kampaň a prezentační aktivity v rámci působení experta na cestovní ruch v oblasti jižního Pacifiku

Faktury naleznete v příloze. více ►

Financování informační kampaně před referendem o vstupu ČR do EU

Žádost ze dne 9. 2. 2018. více ►

Financování Islámského státu

K dotazům týkajícím se financování Islámského státu (dále „IS“) sdělujeme následující. více ►

Financování kampaně vstupu ČR do EU

žádost ze dne 5. 3. 2020 více ►

Financování zahraničních cest zaměstnanců soukromé společnosti Barrandov Televizní studio a.s.

„Prezidenta republiky doprovází na zahraničních cestách štáb soukromé společnosti Barrandov Televizní studio, a.s. Podílí se nějak Ministerstvo zahraničních věcí ČR na financování… více ►

Finanční hotovost při cestě do Francie a Anglie

Finanční kontroly

Žádost z 15. 3. 2018 více ►

Finanční náklady na konference, školení a porady konané mimo prostory MZV ČR

Finanční odškodnění za věznění v zahraničí

Finanční otázky týkající se prvního tajemníka velvyslance v zahraničí

Finanční plnění, poskytnutá nevládním organizacím

Transparency International o.p.s., Oživení o.s., Nadační fond proti korupci, Veřejnost proti korupci o.s., Růžový panter o.s, za období 2005 - 2012 více ►

Firma Skils s.r.o. advokátní kancelář

Žádost ze dne dne 23. 11. 2021 více ►

Fronty na hranicích Slovensko-Ukrajina a mnohahodinové čekání

Füle Štefan

Žádost ze dne 28.5.2021 více ►

Funkčnost a správa systému DROZD

Žádost ze dne 3. 11. 2019. více ►

.