Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

 

V souladu s §5 odst.3 zákona 106/1999 Sb. zveřejňujeme poskytnuté informace. Zvolte výběrem písmen abecedy téma.

*  | A - B  | C - D  | E - F  | G - I  | J - L  | M - N  | O - P  | Q - S  | T - U  | V - Z

Genocida Arménů v r. 1915

Žádost ze dne : 19.6.2020 více ►

Globální pakt o uprchlících

Žádost ze dne 17. 2. 2019. více ►

Hanoj - Alfanumerický kód pro žádosti o krátkodobé schengenské vízum

Žádost ze dne 24. 5. 2018. více ►

Hlasovací pozice ČR v OSN o rezoluci v boji proti glorifikaci nacismu a neonacismu

thumb

Hlasování ČR ve VS OSN dne 15. 11. 2019

Žádosti z 18. 11, 19. 11. a 21. 11. 2019. více ►

Hlasování ČR ve VS OSN dne 15. 11. 2019

Žádost ze dne 5. 12. 2019. více ►

Hlasování o rezoluci OSN o boji s heroizací nacismu

K hlasování o rezoluci OSN o boji s heroizací nacismu sdělujeme: více ►

Hlasování o rezoluci OSN o boji s heroizací nacismu - doplňující informace

K doplňující žádosti týkající se hlasování o rezoluci OSN o boji s heroizací nacismu sdělujeme následující: více ►

Hodnocení zaměstnanců MZV

Honorární konzulát Jižního Sudánu v Praze

Žádost ze dne: 2.6.2021 více ►

Honorární konzuláty nezatěžují státní rozpočet

Honorární konzuláty, činnost, metodika

počty více ►

Hraniční přechod v Letenye

Humanitární a jiná pomoc Sýrii, jejím občanům a dalším zemím

Humanitární pomoc Číně po vypuknutí COVID-19

žádost ze dne 1. 3. 2020 více ►

Humanitární pomoc Haiti, akreditace charitativních organizací

Identifikátor diplomatických pasů

Ministerstvo zahraničních věcí vydává diplomatické a služební pasy, přičemž identifikace pasu je číslem pasu. Do 31. 8. 2006 číslo diplomatického nebo služebního pasu obsahovalo 8 číslic. Od 1. 9… více ►

Informace - Ing. František Novosad

Žádost ze dne 2. 9. 2018. více ►

Informace k československo-francouzské smlouvě z roku 1991

Informace k nabírání vízových a pobytových žádostí na ZÚ v Astaně 10. 12.

Žádost ze dne 11. 12. 2018. více ►

Informace k osobě barona Dr. Richarda Drasche-Wartinberga

K žádosti o poskytnutí informací k osobě barona Dr. Richarda Drasche-Wartinberga ze dne 7.2. t.r. sdělujeme, že poskytování informací z archivních dokumentů je upraveno (a zpoplatněno) speciální… více ►

Informace k poradcům, kteří pracují pro MZV

Informace k Velké Británii

Žádost ze dne 15.3.2021 více ►

Informace k veřejným zakázkám za roky 2010, 2011 a 2012

Informace o celkové hodnotě německého majetku v Československu

Žádost ze dne 5. 12. 2019. více ►

Informace o misi OBSE v Kosovu

Informace o platech a odměnách státního tajemníka, jednotlivých náměstků a pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2018

Žádost ze dne 24. ledna 2019. více ►

Informace o platech a odměnách u náměstků ministrů a ředitelů odborů za rok 2018

Žádost ze dne 4. 1. 2019. více ►

Informace o prodeji nepotřebného movitého majetku ve správě Diplomatického servisu

Žádost ze dne 4. 10. 2017. více ►

Informace o prodeji nepotřebného nemovitého majetku

Žádost ze dne 4. 10. 2017. více ►

Informace o uhrazených škodách či finančním zadostiučinění za nemajetkovou újmu

Žádost z 21. 2. 2019. více ►

Informace o veřejných zakázkách

Informace o vystěhování paní Weisbergové

Žádost ze dne 21. 8. 2018. více ►

Informace o zastupování ministra zahraničních věcí v době jeho nepřítomnosti státním tajemníkem

Žádost ze dne 2. 8. 2018. více ►

Informace o ZÚ Bratislava

Žádost ze dne 19. 2. 2019. více ►

Informace ohledně počtu zaměstnanců

Žádost ze dne 25. 2. 2019. více ►

Informace pro turisty - Polsko

Žádost ze dne 22. 5. 2018. více ►

Informace Velvyslanectví ČR v Hanoji

Žádost ze dne 7. 2. 2019. více ►

Informace vztahující se k výkazu zisku a ztráty MZV

K výkazu zisku a ztráty MZV, a to k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti) za roky 2013 a 2014, k celkovému počtu zaměstnanců MZV ke konci… více ►

Informace z archivu MZV

Informace z řízení EU Pilot 7565/15/JUST

Žádost ze dne 13. srpna 2020 více ►

Informační technologie na MZV ČR

Integrační projekty Evropské unie

v Izraeli, Palestině, Libanonu, Sýrií , Egyptě, turecku a Pákistánu více ►

Interview k tématu Evropské služby pro vnější činnost.

Investiční a neinvestiční transfery krajům

Transfery krajům byly realizovány pouze v roce 2010 a jednalo se o neinvestiční transfery v souhrnné výši 1 099 576,- Kč. více ►

Investiční plány MZV ČR pro rok 2009

.