Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

 

V souladu s §5 odst.3 zákona 106/1999 Sb. zveřejňujeme poskytnuté informace. Zvolte výběrem písmen abecedy téma.

*  | A - B  | C - D  | E - F  | G - I  | J - L  | M - N  | O - P  | Q - S  | T - U  | V - Z

Jaký je postup pro získání termínu k podání žádosti o vízum k pobytu nad nad 90 dní, povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu na webových stránkách www.mzv.cz./ankara?

žádost ze dne 7. 2. 2020 více ►

Japonské válečné reparace po 2. světové válce

Jaroš Pavel

Žádost ze dne 1.6.2021 více ►

Jednání ředitele odboru ASIE se zástupci velvyslanectví Vietnamu v Praze

Žádost ze dne 17. 1. 2020. více ►

Jmenný seznam náměstků 2006 - 2011

Žádost ze dne 26. 9. 2019 více ►

Jmenný seznam velvyslanců ČR od 1993 do 2015

Vzhledem k tomu, že pro dané období dosud neexistuje souhrnná evidence titulářů, dovolujeme si vás odkázat na přehledy českých velvyslanců, které byly publikovány v příslušném ročníku Zprávy o… více ►

Juan Guaidó

Žádost ze dne 24. 9. 2019. více ►

Jurisdikační imunita státu

Žádost ze dne 29.5.2020 více ►

Kancelář pro přípravu summitu NATO 2002

působení jmenovaných pracovníků více ►

Karanténní opatření v ČR

žádost ze dne 23. 3. 2020 více ►

Karanténní opatření v ČR

žádost ze dne 23. 3. 2020 více ►

Kolekttivní smlouvy a počty zaměstnanců 2010 - 2013

Komunikace mezi Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí a Ministerstvem zahraničních věcí ČR

V poslední době probíhala komunikace mezi Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen ÚMPOD) a Ministerstvem zahraničních věcí (dále jen MZV) ve věci porušování Haagské úmluvy o civilně… více ►

Komunikace MZV ohledně Mirka Jadlovského

Koncepce zahraniční politiky České republiky 2011

V příloze naleznete českou i anglickou verzi Koncepce zahraniční politiky České republiky 2011 (schválenou vládou ČR dne 20. července 2011). více ►

Koncepce zahraniční politiky České republiky na léta 2003 - 2006

V příloze naleznete Koncepci zahraniční politiky ČR na léta 2003 - 2006 (schválenou vládou ČR 3.3.2003). více ►

Kondolence k úmrtí Kim Čong-ila

Konferenci o islamofobii v Černínském paláci

Tuto akci Ministerstvo zahraničních věcí neorganizovalo, pouze poskytlo své prostory k jejímu konání, tak jak je tomu u řady dalších konferencí, seminářů či workshopů. více ►

Konkurs na velvyslance v Japonsku

Žádost z 9. 5. 2018 více ►

Kontakt na bývalého velvyslance Rudolfa Slánského

Kontakt na emigranta do Kanady

Kontaktní údaje MZV ČR

Kontaktní údaje zveřejňuje MZV v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb. na svém webu www.mzv.cz v části O ministerstvu – Úřední deska – Přehled povinně zveřejňovaných informací. více ►

Kontakty ministra se sudetoněmeckými organizacemi před rokem 1989

Konzulární ochrana občanů na území třetí země

smluvní a právní úprava více ►

Konzulární poplatky

Existuje nějaký jednotný ceník konzulárních poplatků nebo si je každý konzulát stanoví sám? více ►

Konzulární působnost zastupitelských úřadů v Kanadě

Žádost ze dne 28. 9. 2019. více ►

Konzulát, místně příslušný k podání žádosti o vízum

Konzulka na GK Mnichov a velvyslanectví Brusel

Kopie faktury - ubytování M. Zemana

Žádost ze dne 9. 4. 2019. více ►

Kopie faktury vystavené Ministerstvu zahraničních věcí za ubytování prezidenta Miloše Zemana

Žádost ze dne 20. 2. 2019. více ►

Kopie faktury za ubytování prezidenta Miloše Zemana 04/2019

Žádost ze dne 16. 5. 2019. více ►

Kopie Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

Korespondence mezi MZV a ÚMPOD

Korespondence s veřejnou ochránkyní práv ve věci porušování Haagské úmluvy a porušování Nařízení Rady EU č. 2201/2003 španělskými institucemi

Krátkodobá víza v Rusku

Žádost ze dne 12. 9. 2018. více ►

Krátkodobé vízum z humanitárních důvodů

Žádost z 9. 4. 2018 více ►

Krize v Jemenské republice a postoj ČR ke vstupu vojsk Saúdskoarabského království do Bahrajnu

K otázkám uvádíme následující: více ►

Krizová situace na Novém Zélandu

Léčení cizinců v ČR

žádost ze dne 26. 2. 2020 více ►

Letecká akce v Roudnici nad Labem

Limity počtu udělovaných pracovních víz

Lobkowický palác

Poskytnutí znaleckého posudku pro prodej více ►

.