Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

 

V souladu s §5 odst.3 zákona 106/1999 Sb. zveřejňujeme poskytnuté informace. Zvolte výběrem písmen abecedy téma.

*  | A - B  | C - D  | E - F  | G - I  | J - L  | M - N  | O - P  | Q - S  | T - U  | V - Z

Občerstvení pro Národní gardu USA

Žádost ze dne 27.1.2021 více ►

Obchodní mise do SAE

Žádost ze dne 5.7.2021 více ►

Obchodní styky s Íránem

International Rail Catering Group je nevládní mezinárodní organizace, která má své sídlo v České republice a která sdružuje největší caterery na železnici v rámci Evropy (Německo, UK, Finsko,… více ►

Obchodní vztahy MZV - Centrum Profil

Obchodní vztahy MZV - Mafra, Londa, Stanice O

Obchodování mezi společnostmi se sídlem v ČR a v Irácké republice

Existují nějaká mezinárodní, tuzemská či jiná omezení, která by se uplatnila při obchodování mezi společnostmi se sídlem v České republice (příp. se sídlem v jiné zemi Evropské unie) a mezi… více ►

Objednávací systém na ZÚ ČR v Hanoji

Žádost ze dne 4. 10. 2018. více ►

Obsazení funkce zástupce předsedy Mezinárodní investiční banky

Očkování při cestě do Turecka

Odměňování vedoucích pracovníků

Žádost ze dne 3. 2. 2019. více ►

Odměny náměstků ministra a ředitelů odborů v roce 2016

Jaký plat a jaké odměny pobírali v roce 2016 náměstci ministra a ředitelé sekcí/odborů? Prosím o rozepsání ve formátu: Jméno – funkce - plat – odměny – zdůvodnění mimořádné… více ►

Odměny poradců ministra zahraničních věcí

Odměny vedení 1. pololetí 2020

Žádost ze dne 8.2.2021 více ►

Odměny vedení MZV

Žádost ze dne: 23.2.2021 více ►

Odměny vyplacené pracovníkům Archivu MZV v roce 2014

K informaci týkající se vyplácení odměn pracovníků Archivu MZV sdělujeme následující: více ►

Odškodnění za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi

Odvolání konzulky Jany Chaloupkové ze ZÚ Maroko

Žádost ze dne: 10.7.2020 více ►

Oficiální jednání MZV se zástupcem Svatého stolce v období 1. 1. 2013 - 1. 10. 2014

OKsystem a.s. - doplňující žádost

Žádost ze dne 17. 9. 2019 více ►

Opatření MZV vůči vládám sousedních zemí

Žádost z 12. 8. 2017. více ►

Operace NATO "Unified Protector"

Oprávněná osoba pro konzulární procedury

Kdo provádí pohovor a vyhodnocuje předložené doklady žadatelem o vízum na českém konzulátě, jak se postupuje, přítomnost tlumočníka. více ►

Organigram ve formátu MS VISIO

Organizační schéma MZV před a po českém předsednictví EU

Organizační struktura

Žádost ze dne 4.1.2021 více ►

Organizační struktura a obsazení řídících funkcí na MZV

od 1.1.1990 do 13.11.2012 více ►

Organizační struktura a obsazení řídících funkcí na MZV

za roky 2000 až 2013 více ►

Organizační struktura MZV a jména vedoucích zaměstnanců k 9. 1. 2020

Žádost ze dne 17. 1. 2020. více ►

OSN - možnosti uplatnění

Žádost ze dne 4. 7. 2018. více ►

Otevřené volné pozice na ministerstvu

k 27.1.2013 více ►

Otevření zastupitelského úřadu v ČR

Ověřovací knihy

Žádost ze dne 22. 5. 2019. více ►

Ověřování listin na MZV

Označení pozemků (parcelní a katastrální území)

Žádost ze dne 13. 2. 2020. Označení pozemků (parcelní číslo a katastrální území), které jsou zastaveny stavbou jiného vlastníka než České republiky, k nimž přísluší MZV právo hospodařit s… více ►

Označení pozemků ve vlastnictví ČR se stavbou jiného vlastníka než ČR

žádost ze dne 13. 2. 2020 více ►

Periodika, vydávaná MZV a Ústavem mezinárodních vztahů

Personální změny ve vedoucích pozicích MZV ČR za období 20.1.2014 - 20.1.2015

Plánované investice

Předpokládaná hodnota rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR v Londýně je 80 mil. Kč, rekonstrukce Trauttmannsdorfského paláce je investičním záměrem odhadována na 350 mil. Kč. Jedná se o ceny… více ►

Plánované investicní projekty a investice MZV ČR

Plat zaměstnance MZV působícího na zastupitelském úřadě v USA v pozici referenta

Žádost ze dne 19. 4. 2019. více ►

Platební a obchodní styk se Súdánem

V případě obchodního styku se Súdánem je ČR vázána omezeními EU i omezeními ostatních mezinárodních organizací (OSN), týkajícími se obchodu vojenským materiálem a obchodu se zbožím duálního… více ►

Platnost cestovního pasu po změně příjmení uzavřením sňatku

Platy

Žádost ze dne 24.5.2021 více ►

Platy a odměny náměstků a poradců ministra

za rok 2011 více ►

Platy a odměny náměstků a poradců ministra a vyplacené odměny za 4. čtvrtletí

za rok 2012 více ►

Platy a odměny vedoucích pracovníků MZV

v období 2009-2011 více ►

Platy a odměny vedoucích pracovníků MZV za období 1-10/2014

Informace týkající se platů a odměn vedoucí pracovníků MZV ČR za období 1-10/2014 naleznete v příloze. více ►

Platy a odměny vedoucích pracovníků MZV za rok 2013

Informace týkající se platů a odměn vedoucí pracovníků MZV ČR v roce 2013 naleznete v příloze. více ►

Platy a odměny vedoucích pracovníků včetně odměn za období 11-12/2014

V příloze naleznete tabulku s přehledem mzdových nákladů a odměn vedoucích pracovníků MZV ČR za listopad a prosinec 2014. více ►

Platy náměstků ministra, státního tajemníka a ředitelů sekcí/odborů v období 1.1.-31.12.2019

žádost ze dne 22.1.2020 více ►

Platy vedení MZV za r. 2020

Žádost ze dne: 15.3.2021 více ►

Platy zaměstnanců na Stálé delegaci při NATO

Plnění rozpočtu kapitoly 306

Žádost ze dne 1. 10. 2019 více ►

Plnění válečných reparací Německa vůči České republice na základě rozhodnutí čtyř vítězných mocností z rozkazu 1945

Počet českých krajanů v zahraničí

MZV nemá možnost vést přesné statistické údaje o počtu českých krajanů v zahraničí. MZV získává informace o osobách s českými kořeny prostřednictvím velvyslanectví a konzulátů ČR v zahraničí,… více ►

Počet českých občanů v nepodmíněném trestu v Latinské Americe

Žádost ze dne 2.6.2020 více ►

Počet diplomatických pracovníků na ZÚ

Žádost ze dne 10. 12. 2019. více ►

Počet diplomatů ZÚ SRN a ZÚ USA

Žádost ze dne: 4.6.2021 více ►

Počet funkcí náměstků

Žádost ze dne 14. 2. 2019. více ►

Počet kárných řízení za uplynulých 24 měsíců

Žádost ze dne 20. 9. 2019 více ►

Počet osob zaměstnaných na MZV na DPP a DPČ

Žádost ze dne: 27.4.2021 více ►

Počet podaných žádostí o pobytová oprávnění na ZÚ ČR v Hanoji

Počet pracovníků na pozicích GK, CDA a EK

Žádost ze dne: 29.4.2021 více ►

Počet přijatých zaměstnanců na MZV za rok 2007

Počet případů vznesených vůči MZV o náhradu škody v letech 2010 - 2015

K žádosti počtu případů vznesených vůči MZV o náhradu škody s odkazem na zákon č. 82/1998 v letech 2010 - 1015 sdělujeme následující údaje: více ►

Počet ruských diplomatů v ČR

Žádost ze dne: 22.4.2021 více ►

Počet služebních cest státních úředníků

Žádost ze dne 30. 8. 2019. více ►

Počet stížností v ZÚ Hanoj v letech 2010-2019

Žádost ze dne 24. 10. 2019 více ►

Počet systemizovaných míst MZV ČR a mzdové náklady od roku 1990 do 2014

Počet vězněných občanů ČR v zahraničí k 31.12.2020

Žádost ze dne: 12.2.2021 více ►

Počet zaměstnanců MZV

Žádost ze dne 1. 9. 2019. více ►

Počet zaměstnanců MZV

Počet zaměstnanců MZV na zastupitelských úřadech

Žádost z 21. 3. 2018 více ►

Počet zaměstnanců MZV, počet zastupitelských úřadů

k 1.12.2012 více ►

Počet žádostí o víza a povolení k pobytu na zastupitelských úřadech ČR na Ukrajině v roce 2008

Počty diplomatů

Žádost ze dne 8.2.2021 více ►

Počty diplomatů

Žádost ze dne 23.4.2021 více ►

Počty místních sil

Žádost ze dne 9.2.2021 více ►

Počty místních sil

Žádost ze dne 19.3.2021 více ►

Počty ruských diplomatů

Žádost ze dne 17.4.2021 více ►

Počty udělených víz, odvolání proti neudělení za rok 2012

Vysílání styčných úředníku pro přistěhovalectví, vízový informační systém více ►

Počty udělených víz, víz s biometrickými identifikátory, odvolání

za období 1.1.2012 – 30.11.2012 více ►

Počty úředníků

Žádost ze dne 22.10.2021 více ►

Počty víz

Žádost ze dne 6.1.2021 více ►

Podání opravného prostředku proti rozhodnutí genenerálního ředitelství EK

Předmětný dotaz není žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dotaz se týká obsahu právních norem, případně vnitřních norem Evropské… více ►

Podávání žádostí o zaměstnanecké karty na ZÚ Rabat a ZÚ Tunis

Žádost ze dne 17. 12. 2019. více ►

Podmínky cesty do SAR

Žádost z 27. 2. 2018 více ►

Podmínky pobytů cizinců na území ČR

Podmínky uzavření svatby v Las Vegas

Podmínky získání tzv. visa on arrival při cestě do Vietnamu

Podnikatelská mise do Mosambiku

Podnikatelské mise vedené p. ministrem do Mosambiku, Keni a na Mauritius v květnu 2015 se zúčastnily následující firemní subjekty a sdružení: více ►

Podnikatelské semináře pana ministra

Zprávy z podnikatelských misí p. ministra - Jižní Súdán, Rwanda, Uganda a Ghana 13. - 18. října 2013: více ►

Podpis dohody ACTA

Podvodné nabídky z Ghany

Pohovory k dlouhodobým vízům v Kyjevě a aplikace Visapoint

Pohřešované osoby v letech 2012 a 2013

K dispozici máme pouze údaje za roky 2012 a 2013, které níže připojujeme. více ►

Poradci ministra zahraničí k 6. 8. 2018

Žádost ze dne 7. 8. 2018. více ►

Poradci ministra zahraničních věcí

Na MZV ČR působí od 11. 7. 2013 poradce ministra pro pracovně-právní záležitosti Bohuslav Kahle, od 6. 8. 2013 poradce pro vládní záležitosti Lukáš Kaucký, od 11. 7. 2013 poradce pro… více ►

Porušení rozpočtové kázně

Žádost ze dne 1.4.2021 více ►

Porušování unijního práva Španělskem

Žádost z 31.7.2017 více ►

Poskytnutí analýzy bezpečnostních rizik v návaznosti na varování NÚKIB před užíváním softwaru a hardwaru čínských společností Huawei a ZTE

Žádost ze dne 29. 1. 2018. více ►

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost ze dne 24. 1. 2019. více ►

Poskytnutí informací vztahujících se k tématu slaďování rodinného a osobního života s výkonem státní služby

Žádost ze dne 27. 7. 2018. více ►

Poskytnutí kopie dohody uzavřené mezi EU a ČR v rámci přístupového vyjednávání uskutečněného dne 13. 12. 2002 v Kodani

Odložení žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím více ►

Poskytnutí kopie faktury za ubytování prezidenta na návštěvě Německa uskutečněné ve dnech 19. - 21. září 2018

Žádost ze dne 23. 1. 2019. více ►

Poskytnutí znaleckých posudků vypracovaných v souvislosti s prodejem Lobkovického paláce

Poskytnutí znění rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě – Zastupitelské centrum DNR

Poskytované informace

Žádost ze dne 17.2.2021 více ►

Poskytování finanční podpory studentům

Žádost ze dne 10.6. 2019. více ►

Poskytování informací na MZV ČR

a zaslání vnitřní směrnice MPO k vyřizování dotazů podle zákona 106/1999 Sb. více ►

Poskytování informací zastupitelskými úřady

Žádost ze dne 23. 11. 2021 více ►

Poskytování služeb marketingu, Public relations a advokátních služeb od roku 2010

Postoj ČR (dříve ČSFR a ČSSR) k uznání státu Palestina

žádost ze dne 27. 2. 2020 více ►

Postoj ČSSR, ČSFR a ČR k OOP a Palestinskému státu, vč. zastoupení v ČR

Žádost ze dne 27. 2. 2020. více ►

Postup pro získání termínu k podání žádosti o vízum k pobytu nad 90 dní - ZÚ Ankara

Žádost ze dne 10. 2. 2020. více ►

Postup při jmenování ředitele ČC Paříž

Postup při pohovoru s žadatelem o dlouhodobé vízum

Poštovní a telekomunikační výdaje MZV ČR

v letech 2007 a 2008 více ►

Potvrzení

Žádost ze dne 18.5.2021 více ►

Potvrzení o době pobytu v ČSSR a v ČR

Použití původního cestovního pasu po změně příjmení uzavřením sňatku

Pověřování, odvolávání či přijímání vedoucích zastupitelských misí

Povinnost registrace v systému FDA

Pozbytí území Podkarpatské Rusi

Pozice ČR k vojenskému zásahu v Libyi

Pozice ČR k vojenským operacím Turecka v oblastech syrského Afrínu

Žádost ze dne 2. 2. 2018. více ►

Pozice ČR při hlasování o udělení statusu nečlenský pozorovatelský stát RB OSN Palestině

Pozice ČR při hlasování o rezoluci OSN A/C.3/66

Pozice ČR při hlasování RB OSN o Palestině

Pozice ČR v rámci Visegrádské skupiny

ke zprávě předsedy Evropské komise z června 2012 „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“. více ►

Pozvání do ČR pro občana Srbska

a další náležitosti více ►

Pracovní dovolená v Austrálii

Pracovní poměr pana Jakuba J. na MZV

Pracovní povolení pro pracovníky z Ukrajiny

Žádost ze dne 6. 5. 2018. více ►

Pracovní víza do Peru

Pracovní vízum do Austrálie

Podmínky získání více ►

Pracovní vízum do Velké Británie

Pracovníci na odboru AFR a souhrn jejich platového ohodnocení

Právní informační systém ASPI a plnění smluv

Právní informační systém na MZV

Právní system, využívaný na MZV

smlouvy, faktury, objednávky, výběrová řízení od roku 1992 více ►

Problematika konzulárních poplatků

Prodej budovy bývalého Českého centra v Košicích

Prodej budovy Českého centra Košice

Prodej nemovitosti MZV v Bukurešti

Prodej nemovitosti MZV v zahraničí

stav výběrového řízení, využití realitní kanceláře, znalecký posudek, odpovědný útvar MZV více ►

Prodloužení pobytu občana Bolívie v ČR

Prodloužení smlouvy o vědeckotechnicé spolupráci s USA

Žádost ze dne 23. 2. 2018. více ►

Program Občanská společnost pro Rusy a Bělorusy

Žádost ze dne 23. 5. 2022 více ►

Program pracovní dovolené na Novém Zélandu

Program pracovní dovolené na Novém Zélandu

Vstup dohody v platnost více ►

Prohlášení ministrů zahraničí České republiky a Číny - duben 2014

Projekt „Bělorusko: aktivovat neaktivní prostřednictvím sociálních sítí“

Projekt e-tržiště

Projekt o navýšení počtu pracovníků na GK ČR ve Lvově

Projekt transparentního informování veřejnosti o odměnách

Žádost ze dne 6. 2. 2018. více ►

Projekty ekonomické diplomacie v Brazílii v roce 2020

Žádost ze dne 15. 1. 2020. více ►

Projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů

Pronájem parkovacích míst

Žádost ze dne 23. 7. 2018. více ►

Prostředky pro ÚMV

Žádost ze dne 26. 7. 2018. více ►

Protokol č. 15 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

Žádost ze dne 28. 4. 2018 více ►

Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech

Prověření společnosti JSC „Belshina“, Bělorusko

Provinční rekonstrukční tým ČR Logar

Provoz callcentra na zastupitelském úřadě ve Lvově

počty registrovaných žádostí o víza. více ►

Provoz nápojových a potravinových automatů na MZV

Prozatimní dohoda o omezení íránského jaderného programu a společný akční plán

Odkazy na příslušnou dohodu a plán jsou: více ►

Průběh schválení smluv k církevním restitucím

Průměrný výdělek konzula České republiky působícího v zemích EU

Žádost ze dne 7. 6. 2018. více ►

Průzkum agentury STEM – Rusko

Žádost ze dne: 16.2.2021 více ►

Průzkum veřejného mínění u agentury STEM

Žádost ze dne 27.2.2021 více ►

Průzkumy veřejného mínění pro MZV za 1Q 2017

Předání dopisů mezi prezidentem Zemanem a prezidentem USA Trumpem

Předkladatelské a tlumočnické služby

Přehled advokátních kanceláří, se kterými MZV neuzavřelo smluvní vztah

MZV ČR v letech 2011, 2012 a 2013 s žádnou z níže uvedených advokátních kanceláří neuzavřelo jakýkoliv smluvní vztah: více ►

Přehled finančních prostředků, které MZV vynakládá na prezentaci resortu na sociálních sítích za roky 2014–2016

Přehled funkčních plnění poskytnutých organizaci Transparency International - ČR

Přehled humanitární pomoci poskytnuté ČR v gesci MZV obyvatelstvu Sýrie i syrským uprchlíkům

Přikládáme přehled humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou v gesci Ministerstva zahraničních věcí obyvatelstvu Sýrie i syrským uprchlíkům v sousedních zemích v letech 2012-14. Přehled… více ►

Přehled nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek

V období od 1. 7. 2012 do 9. 7. 2013 zadavatel Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí* zahájil 23** výběrových či zadávacích řízení na podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, u… více ►

Přehled počtu zaměstnanců a poskytovaného školení v letech 2017 - 2019

Žádost ze dne 16. 1. 2020. více ►

Přehled přijatých a vyřízených žádostí o odškodnění

Přehled smluv uzavřených MZV ČR od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013

Překlady termínů z anglického do českého jazyka

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) nedisponuje databází či jinými informačními zdroji, jež by sloužily k překladatelským účelům. Ostatně překlady dokumentů EU jsou zajišťovány výhradně… více ►

Přeprava lidských pozůstatků

Žádost ze dne 21. 5. 2018. více ►

Přerozdělování uprchlíků ze třetích zemí do zemí EU

Převážení turistického nože v zavazadle do Anglie

Převoz nebezpečného odpadu z Ukrajiny do České republiky

Převoz zemřelých v zahraničí

Žádost ze dne 9. 6. 2018. více ►

Přijatá a vydaná víza za roky 2011, 2012 a 2013

Přijatí a propuštění zaměstnanci MZV v období 29. 1.–31. 7. 2014

Příjem žádostí o zaměstnanecké karty na ZÚ ČR v Kyjevě

Případ dětí Michalákových

K případu dětí Michalákových uvádíme následující informace: více ►

Případné porušení rozpočtové kázně v roce 2012

Příručka diplomatického protokolu I.

Žádost ze dne 29. 5. 2020 více ►

Příspěvek MZV na seminář Nenávistné projevy na Internetu

Příspěvek pro WHO

Žádost ze dne: 28.7.2020 více ►

Příspěvkové organizace MZV

Žádost ze dne: 2.3.2021 více ►

.