Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

 

V souladu s §5 odst.3 zákona 106/1999 Sb. zveřejňujeme poskytnuté informace. Zvolte výběrem písmen abecedy téma.

*  | A - B  | C - D  | E - F  | G - I  | J - L  | M - N  | O - P  | Q - S  | T - U  | V - Z

Reakce ČR na násilnosti v Sýrii

Reakce maďarské strany na odhalení pomníku E. Beneše

Reakce Palestiny na Jeruzalém jako hlavní město ve Školním atlase

Registr oznámení na MZV ČR

Podrobné údaje ohledně vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ke dni 28. 2. 2009 více ►

Registrace žádostí o dlouhodobá víza na zastupitelském úřadě v Hanoji

Žádost z 5. 4. 2018 více ►

Regresní úhrady vyplývající ze zákona č. 82/1998 Sb., resp. zákona č. 58/1969 Sb.

Žádost ze dne 8. 12. 2017. více ►

Rekonstrukce Trattmannsdorfského (Trčkova) paláce - provedení stavebních prací

Restituční nároky na území bývalé Jugoslávie

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek, podepsaná v Praze dne 11.února 1956, byla potvrzena sukcesí… více ►

Rezoluce Valného shromáždění OSN k územní celistvosti Ukrajiny

V příloze naleznete text rezoluce Valného shromáždění OSN k územní celistvosti Ukrajiny, která byla přijata dne 27. března 2014. více ►

Roční rozpočet odboru kanceláře ministra

Rozhodnutí MZV, zrušená správním soudem

zaplacené náklady řízení, uplatněná náhrada škody, opatření vůči zaměstnancům, náklady na zastupování, publikace rozsudků, za období 1.1.2010 - 31.12.2011 více ►

Rozhodnutí vydaná MZV ČR (2008–2012)

Rozhodnutí vydaná MZV ČR podle §14 zákona č. 219/2000 Sb. v letech 2008–2012. více ►

Rozkladová komise na MZV

Rozkladové komise

Rozpočtová položka MZV ČR „Konzultační, poradenské a právní služby“

Vzhledem ke skutečnosti, že MZV ČR hradí poskytovatelům veškeré služby včetně DPH, jsou ve výpisu z elektronického informačního systému všechny úhrady uváděny včetně DPH. více ►

Rozpočty Českých center v letech 2008–2012

Rozpočty jednotlivých ZÚ ČR za rok 2019

Žádost ze dne 17. 10. 2019. více ►

Rozpočty zastupitelských úřadů na roky 2019 a 2020.

žádost ze dne 21. 2. 2020 a 2. 3. 2020 více ►

Rozsah práce poradců ministra zahraničních věcí

Rozvojová pomoc ČR do zahraničí

přehledy za období 2000-2010 více ►

Rozvojová pomoc ČR pro Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu

v období 2003-2011 více ►

Rozvojová pomoc ČR pro Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu

za 2003-2010 více ►

Rychlostní silnice R55 a stížnost u EK proti vydání stanoviska EIA

Informace, které se týkají rychlostní silnice R55 přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví a stížnosti u Evropské komise proti vydání stanoviska EIA ze dne 30. 6. 2006 více ►

Řízení o porušení práva EU ve věci implementace směrnic EU

K existenci, datu zahájení a fázi běžících řízení o porušení práva EU ve věci implementace směrnic 2010/31/EU, 2006/32/ES a 2012/27/EU, si dovolujeme sdělit následující: více ►

Řízení pro nesplnění povinnosti členského státu podle článku 226 Smlouvy o ES

Aktuální stav řízení, stanoviska ČR k formálním výzvám Evropské komise a její odůvodněná stanoviska věcech: Diskriminačního zdanění dividend, úroků a příjmů z nemovitostí, Uplatňování zvláštního… více ►

Řízení před Soudním dvorem EU ve věci C-377/14 Radlinger a Radlingerová

Řízení vedena proti ČR týkající se tzv. směrnice o ptácích a tzv. směrnice o stanovištích

Saúdská Arábie jako člen Komise

Sdělení celkového počtu přijatých e-mailů s žádostí o registraci k podání žádosti o dlouhodobý či trvalý pobyt a dlouhodobá víza

Žádost ze dne 14. 2. 2018. více ►

Série proexportních seminářů ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR

Smlouva o realizaci projektu včetně faktury. více ►

Severní Makedonie

Žádost ze dne 7. 2. 2019. více ►

Severokorejští pracovníci zaměstnaní v českých firmách mezi léty 1998 a 2008

Seznam ČC, HK, krajanských organizací a ZÚ

Žádost ze dne 12. 12. 2017. více ►

Seznam čerpání veškerých peněžních náhrad náležejících k platu ministra

 více ►

Seznam firem dovážejících do ČR z Německa

Žádost ze dne 6. 9. 2017 více ►

Seznam poradců MZV

Žádost ze dne 21. 9. 2018. více ►

Seznam poradců MZV ČR, jejich pracovní náplně a odměny

Jedná se o seznam všech poradců, kteří působí na MZV jako poradci jednotlivých sekcí, náměstků i jako poradci ministra. více ►

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří, kteří pro MZV vykonávali práci za rok 2016

Seznam příjmení zaměstnanců MZV ČR

Seznam příjmení zaměstnanců MZV ČR s občanstvím ČR pracujících v pracovněprávním vztahu a to včetně diplomatů, pracovníků misí a např. pracovníků ústředí v příloze. více ►

Seznam smluv uzavřených mezi MZV a Rowan Legal s.r.o. a Holec, Zuska & partneři

Seznam transferů MZV ČR územně samosprávným celkům 2001–2016 ve Zlínském kraji

Seznam zákonů, novel zákonů či záměrů zákonů, které si MZV nechalo připravit od externích subjektů

Seznam zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí ČR

Schengenská víza a systém VIS za rok 2012

Schvalování dokumentů

Sídlo Stálého zastoupení ČR při OSN v New Yorku

Jako sídlo Stálého zastoupení České republiky při Organizaci spojených národů v New Yorku se využívá objekt na adrese 1109-1111 Madison Avenue, New York, USA. více ►

Silná Evropa ve světě nejistot

Situace v Tunisku

Žádost ze dne 28. 6. 2018. více ►

Služby soukromých bezpečnostních služeb (SBS) pro MZV ČR

Služební byt v užívání ministra, státního tajemníka, náměstka

Služební cesta ministra Jana Hamáčka do Moskvy

Žádost ze dne 10. 5. 2021 více ►

Služební cesty ředitele Českých Center do zahraničí

za rok 2010 více ►

Smlouva k poskytování služeb PR

Smlouva mezi Československou republikou a SSSR o Zakarpatské Ukrajině

podepsaná v Moskvě dne 29.6.1945 (186/1946 Sb.). více ►

Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou Federací sjednaná dne 26. 8. 1993

Žádost ze dne 1. 9. 2019. více ►

Smlouva mezi ČR a Tuniskem upravující péči o děti po rozvodu

Smlouva mezi ČSSR a SSSR

Žadost ze dne 2. 5. 2019. více ►

Smlouva o výměně daňových informací mezi ČR a Britskými panenskými ostrovy

Smlouva se společností Czech Travel Agency

Kopii smlouvy se společností Czech Travel Agency, s.r.o., IČ: 27407446 ze dne 7.9.2008 naleznete v příloze. více ►

Smlouva se společností DYN AXIS

Kopii smlouvy se společností DYN AXIS, s.r.o., IČ: 26482088 ze dne 29.9.2008 naleznete v příloze. více ►

Smlouva se společností QCM, s.r.o.

V příloze naleznete kopii smlouvy se společností QCM, s.r.o., IČ: 26262525 ze dne 7.9.2008. více ►

Smlouvy k žádostem o udělení víz v Bělorusku

Smlouvy mezi ČR a Irákem

Žádost ze dne 12.7.2021 více ►

Smlouvy mezi ČR a Vietnamem

Smlouvy mezi MZV a externím dodavatelem právních služeb

Smlouvy mezi MZV ČR a Českomoravskou komoditní burzou Kladno

Smlouvy mezi MZV ČR a společnostmi Pony Express, AO Freight Link, Goodtech Company Ltd. a Bazovyj Element

Smlouvy s ES uložené v archivu MZV

za období 18. 4. 1951–28. 3. 1990 více ►

Smlouvy SW a HW

Smlouvy za ministra J. Kohouta

Ministr Jan Kohout v období od 29.10.2013 do 29.1.2014 nepodepsal žádné smlouvy týkající se nákupu či prodeje majetku a nákupu služeb. více ►

Smlouvy, jejichž součástí jsou rozhodčí smlouvy s českými osobami.

MZV ČR smlouvy, jejichž součástí je rozhodčí smlouva bez ohledu na její typ, neeviduje, ani nevede přehled těchto smluv. více ►

Smluvní spolupráce s prof. Dr. univ. Arsénem Vernym

Žádost ze dne 12. 10. 2018. více ►

Smluvní vztahy MZV ČR se spol. Xena Bohemia a. s. a Xena Praha s. r. o.

Příslušné útvary MZV neevidují žádnou veřejnou zakázku, která by byla v minulosti zadána uvedeným společnostem, ani podepsanou odběratelskou smlouvu či vydanou objednávku. více ►

Sňatek Češky, žijící v Anglii, s Kanaďanem

Sňatek s cizincem v ČR

Sociální sítě MZV ČR a ministra zahraničí

Sociální zabezpečení v Lotyšsku

Software využívaný MZV ČR pro vedení spisové služby

Současná situace národnostně smíšených arménsko-ázerbájdžánských manželství v Ázerbájdžánu

Předmětné číslo jednací se týkalo současné situace národnostně smíšených arménsko-ázerbájdžánských manželství v Ázerbájdžánu. Požadované informace uvádíme níže. více ►

Současný oficiální postoj ČR k válce/situaci v Sýrii

Soutež o KGK EXPO 2025 Ósaka

Dotaz podaný 22. 8. 2022 s prodlouženou lhůtou odpovědi o 10 dnů více ►

Spisový řád a pracovní náplně pracovníků ÚKZ

Spolupráce ČR a SR při integraci do EU

Spolupráce se Saúdskou Arábií

Akce, jednání, zápisy, dokumenty, postoj MZV více ►

Správa budov v majetku MZV ČR

Správní rozhodnutí a veřejné zakázky

Počty za rok 2008 více ►

Správní žaloby podané MZV ke správním soudům v letech 2012–2016

Správný název Japonského/Východního moře

Stanoviska ministerstva a rozsudky soudů za léta 2009 - 2014

V příloze jsou kopie zanonymizovaných kopií stanovisek ministerstva a rozsudků soudů za léta 2009 - 2014, na jejichž základě byla ministerstvem poskytnuta náhrada škody podle zákona č. 82/1998 Sb… více ►

Stanovisko MZV ČR k návrhu Politiky územního rozvoje ČR 2008

Stanovisko MZV k dodržování lidských práv a základních svobod v Ruské federaci

Žádost z 10. 4. 2018 více ►

Statistické údaje evidované k žádostem dle zákona č. 82/1998 Sb.

Statistické údaje evidované k žádostem dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona… více ►

Statistické údaje související s žádostmi dle zákona č. 82/1998 Sb.

Statistika

Žádost ze dne 3.5.2021 více ►

Statistika

Žádost ze dne 10.5.2021 více ►

Statistika prokázaných účelových sňatků a prokázání účelovosti

Účelově uzavřené manželství coby důvod pro zamítnutí žádosti o vízum byl do zákona o pobytu cizinců zakotven novelou zákona, která nabyla účinnosti dne 1.1.2011. V tuto chvíli můžeme poskytnout… více ►

Statistika úmrtí českých občanů v zahraničí

Statistika víz bývalé SFRJ

Pro více informací doporučujeme obrátit se na Český statistický úřad, který každoročně vydává informační brožuru "Cizinci v České republice". Případně Odbor azylové a migrační politiky… více ►

Statistiky k žádostem o zaměstnanecké karty na Velvyslanectví ČR v Indii

Žádost ze dne 22. 5. 2019. více ►

Statut a jednací řád rozkladove komise

Jaká platí na MZV pravidla pro rozkladovou komisi? více ►

Statut Českého centra v Madridu

Statut MZV

Stav příprav stížnostního mechanismu ve věci porušování unijního práva Španělským královstvím

Stáž na MZV

Kontakt na jednotlivé útvary MZV více ►

Stáž na velvyslanectví ČR

Stipendijní program Monbukagakusho

Stížnost k Evropské komisi

Poskytnutí fotokopií dokumentace, která proběhla mezi ČR a Evropskou komisí v období od podáni stížnosti až do dnešního dne. více ►

Stížnost z 19. 3. 2013 podaná k Evropské komisi na porušení práva Českou republikou

Strategický dialog mezi ČR a SRN a schůzka Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Struktura a obsazení legislativního odboru na MZV

Střet zájmů

Žádost ze dne 29.11.2021 více ►

Subjekt Spolek pro odhalování a medializaci korupce

Žádost ze dne 29. 8. 2019. více ►

Superlegalizace brazilského vysokoškolského diplomu pro žádost o vízum do ČR

postup a kroky více ►

Superlegalizační doložka - poplatek

Svatba v Bulharsku mimo zastupitelský úřad

Světová konferenci o mezinárodních telekomunikacích (WCIT-12)

pozice české delegace více ►

Světová konferenci o mezinárodních telekomunikacích (WCIT-12)

pozice české delegace více ►

Svobodný přístup k informacím týkající se rozkladových komisí na MZV

Syndrom vyhoření u zaměstanců MZV

Systém na správu požadavků IT

Žádost ze dne 23.8 . 2018. více ►

Systém spisové služby MZV

Použité standardy, funkce record managera, provádění auditu, vzdělávání uživatelů více ►

.