Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

 

V souladu s §5 odst.3 zákona 106/1999 Sb. zveřejňujeme poskytnuté informace. Zvolte výběrem písmen abecedy téma.

*  | A - B  | C - D  | E - F  | G - I  | J - L  | M - N  | O - P  | Q - S  | T - U  | V - Z

Termíny pro podání žádostí o pobytová oprávnění delší než 90 dnů na ZÚ Hanoj

Teroristický útok v Hurghadě

Žádost ze dne 27.7.2017 více ►

Transatlantická dohoda o obchodu a investicích (TTIP)

Transatlantická dohoda o obchodu a investicích (TTIP)

Transatlantickou dohodu o obchodu a investicích (TTIP) vyjednává za Evropskou unii Evropská komise. Tato skutečnost vyplývá z čl. 3 Smlouvy o fungování EU, který stanovuje, že EU má výlučnou… více ►

Transatlantické obchodní a investiční partnerství mezi EU a USA

V této fázi je jednání o Transatlantickém obchodním a insvestičním partnerství (TTIP) stále v procesu, proto není možné poskytnout finální text dohody. Od 20. do 24. dubna probíhalo v USA 9.… více ►

Turecko - doporučení pro cestování

Zastupitelský úřad v Ankaře doporučuje obecně dbát zvýšené opatrnosti na celém území Turecka, především však při pobytu v místech s vyšší koncentrací osob, a v případě nenadálé situace… více ►

Účast ČR na EXPO 2017 v Astaně

Účast ministra na akci 25.5.2012

Účast ministra na schůzce skupiny Bilderberg

Účelové manželství

Žádost ze dne 4. 10. 2019 více ►

Účetní závěrky, statistika výkonů, seznam zřizovaných organizací

za posledních 5 let více ►

Údaje o příbuzném v archivech MZV

Údaje pro dědické řízení po zemřelém A.Z.

Udělená schengenská víza na ZÚ v Rusku

Na zastupitelských úřadech ČR v Rusku bylo v roce 2011 uděleno 338 147 schengenských víz, v roce 2012 bylo uděleno 382 452 schengenských víz. Statistiku subjektů podle místa bydliště žadatele… více ►

Udělení českých schengenských víz státním příslušníkům Ukrajiny v letech 2010-2014

Informace týkající se statistických údajů o počtech žádostí o krátkodobá víza, tedy česká schengenská víza „osob pocházejících z Ukrajiny“ (předpokládáme, že jsou na mysli státní… více ►

Udělení tzv. národního víza a řešení nestandardního postupu ZÚ při udělování víz

Úhrada za informace podle zákona 106/1999 Sb.

a počty žádostí za rok 2012 více ►

Úhrady příspěvků na soukromé pojištění

Žádost ze dne 4.11.2021 více ►

Úklid kancelářských budov v majetku MZV v letech 2014, 2015, 2016

Umělecká díla v kanceláři ministra a na MZV ČR

Umělecká díla z galerie MXM

Úmluva o boji proti diskriminaci v oblasti vzdělání

Žádost ze dne 16. 11. 2017. více ►

Úmrtí Václava Havla - špatná informace v ruských médiích

Usnesení Poslanecké sněmovny č. 653 ze dne 6. června 2019

Žádost ze dne 20. 8. 2019. více ►

Úspěšnost ČR v řízeních, vedených ze strany Evropské komise

Uvedení počtu zaměstnanců všech velvyslanectví cizích států na území České republiky.

Žádost ze dne 20.12.2018 více ►

Uzavření smluv s peněžním plněním

Uzavření smluv se subjekty Domistav CZ a.s. a Domistav HK s.r.o.

Žádost ze dne 17. 8. 2019. více ►

Uznání Juana Guaidóa za prozatímního prezidenta Venezuely

Žádost ze dne 13. 2. 2018. více ►

Uznání Kosova v konfliktu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 z roku 1999

Uznání libyjské Národní přechodné rady Českou republikou

Uznání státu Palestina Českou republikou

Uznání venezuelského prezidenta Guida

Žádost ze dne: 9.2.2021 více ►

Užívání služebního vozidla ministrem zahraničí L. Zaorálkem po odchodu z funkce

Žádost ze dne 26. 3. 2018. více ►

Užívání služebního vozidla ministrem zahraničních věcí po odchodu z funkce

Žádost z 5. 4. 2018 více ►

Užívání vlajky EU na MZV

Předpisy, zásady více ►

.