Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

 

V souladu s §5 odst.3 zákona 106/1999 Sb. zveřejňujeme poskytnuté informace. Zvolte výběrem písmen abecedy téma.

*  | A - B  | C - D  | E - F  | G - I  | J - L  | M - N  | O - P  | Q - S  | T - U  | V - Z

V4 - fond

Žádost ze dne 2.2.2021 více ►

Válečné reparace

Žádost ze dne 17.1.2021 více ►

Valné shromáždění OSN o Ukrajině

Seznam jednotlivých zemí hlasujících na jednání Valného shromáždění OSN o Ukrajině v příloze. více ►

Varování pro cestování na Kubu

Vazba Radovana Krejčíře

Žádost ze dne 28. 6. 2018. více ►

Velvyslanec Nigerijské federativní republiky v Praze

Žádost ze 14. 9. 2017. více ►

Veřejná sbírka, jejíž výtěžek bude použit pro projekty v zahraničí

Chci uspořádat veřejnou sbírku (veřejné a neziskové instituce, firmy) více ►

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Marketing ekonomické diplomacie – vydávání periodika“

Veřejné diplomatické aktivity Martina Nejedlého

Žádost ze dne 11. 9. 2017 více ►

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky a smluv uzavřené na poskytování úklidových prací a zajištění ostrahy

Veřejné zakázky zadané jmenovaným firmám

STEM, STEM/MARK, SANEP, CVVM, SC&C; více ►

Věznění občané ČR v zahraničí

Sdělujeme, že ke dni 31. 12. 2014 mělo MZV informaci celkem o 927 občanech ČR ve vazbě a ve výkonu trestu v cizině. V tabulce přikládáme údaje o jejich počtu, který evidují jednotlivé… více ►

Věznění občané ČR v Zambii

Jednání MZV ve věci více ►

Vietnam a Lubomír Zaorálek

Žádost ze dne 13. 12. 2019. více ►

Viník chemického útoku v Damašku

Určit viníka chemického útoku v Damašku dne 21. 8. 2013 se 100% spolehlivostí je prakticky nemožné. Naši partneři z některých spojeneckých států poskytli České republice údaje o některých dílčích… více ►

Visapoint

Sdělujeme následující informace: více ►

VISAPOINT – informace k podání žádosti

VISAPOINT – náklady na vytvoření a provoz systému

VISAPOINT – podrobné provozní informace o aplikaci

Visapoint – zaslání přihlášky pro vyřízení víza na Ukrajině

Visapoint na Ukrajině

K žádosti týkající se systému Visapoint sdělujeme následující: více ►

Visapoint na Ukrajině

Visapoint Ukrajina

Víza Chicago

Žádost ze dne: 2.3.2021 více ►

Víza nad 90 dnů za účelem zaměstnání a povolení k dlouhodobému pobytu

Počty víz a povolení k pobytu za roky 2008–2011 více ►

Víza typu A za roky 2009 a 2010

Počty podaných žádostí, udělených a neudělených víz více ►

Víza vydaná i neudělená ruským občanům na velvyslanectví ČR v Tbilisi

za období 2002-2011 více ►

Vízová agenda – statistiky zastupitelských úřadů ČR

Vízová povinnost pro občany Indie a Pakistánu

Postup pro žádost více ►

Vízová povinnost při cestě do Spojených arabských emirátů

Vízová povinnost při cestování do Kanady

Vízová povinnost pro občany ČR, znovuzavedená Kanadou dne 14.7.2009, je jediným, ale zato podstatným problémem česko-kanadských vztahů a snaha o její odstranění je hlavní prioritou MZV ČR v této… více ►

Vízová reciprocita s Kanadou

Vízové statistiky za roky 2009 a 2010

Počty podaných žádostí, udělených a neudělených víz více ►

Vízové žádosti a udělená víza na Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

Počty žádostí a typy víz za období 2001 - 2010 více ►

Vízové žádosti na vybraných zastupitelských úřadech ČR

Počty žádostí o víza k pobytu do 90 dnů za rok 2008 více ►

Vízové žádosti, podané na vybraných zastupitelských úřadech

za období říjen 2010 až září 2011 více ►

Vízový proces při řízení o schengenských vízech

K žádosti o informace týkající se vízového procesu při řízení o schengenských vízech sdělujeme následující: více ►

Vízum na cestu do USA

Vízum pro kanadské dobrovolníky při cestě do ČR

Vízum pro služební cestu do Indie

rozsah platnosti víza více ►

Vízum pro syrského občana na území ČR

Vízum za účelem sloučení rodiny

Vnitřní předpisy MZV ČR k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Žádost ze dne 1. 3. 2019. více ►

Vojáci PR na česko-polské hranici

Žádost ze dne 9.6.2020 více ►

Vojenská přehlídka

Žádost ze dne 11.5.2021 více ►

Volby 2017 v zahraničí

Žádost ze dne 6. 10. 2017. více ►

Volný pohyb

Žádost ze dne 3.5.2021 více ►

Vozidla diplomatického sboru

Pravidla používání více ►

Vozidla diplomatického sboru

Právní úprava při přestupcích více ►

Vozový park MZV

Výběrová dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce

Výsledky za období 2007,2009 a 2010 více ►

Výběrová řízení na manažerské systémy včetně plánovaných řízení

nástroje Business Intelligence, manažerský informační systém, datový sklad, reportingové a analytické systémy, tvorba portálů, systémů a nástrojů datové integrace a vizualizace dat více ►

Výběrové řízení na Agrární diplomaty

K informacím týkajících se výběrového řízení na pozice agrárních diplomatů MZV sdělujeme následující: více ►

Výběrové řízení na poskytovatele taxislužby

Účast společnosti HALOTAXI více ►

Výčet služebních cest pana ministra Zaorálka

Přehled zahraničních cest pana ministra Zaorálka od nástupu do funkce naleznete v přiložené tabulce. více ►

Výdaje na IT v letech 2010–2015

Výdaje na reklamu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR uzavírá smlouvy a provádí úhradu faktur za služby v oblasti marketingu, PR a reklamy pouze u akcí, které MZV ČR vykonává v rámci své působnosti dle kompetenčního… více ►

Výdaje za ubytování prezidenta M. Zemana (SVK 10/2019)

Žádost ze dne 28. 11. 2019 více ►

Vydání víz občanům ČLR na základě Business Invitation Letter for Schengen Visa

Žádost ze dne 17. 12. 2019. více ►

Vydávání licencí pro vývoz vojenského materiálu

žádost ze dne 19. 3. 2020 více ►

Vyjádření ČR ve věci C-534/11 Arslan

V příloze naleznete vyjádření ČR ve věci C-534/11 Arslan. více ►

Vyjádření účastníků řízení před Soudním dvorem EU ve věci C-225/11 Able UK

Žádost ze dne 17. 9. 2017 více ►

Vyjádření účastníků řízení před Soudním dvorem ve spojených věcech C-411/10 a C-493/10

Vyjádření, která vládní zmocněnec/zmocněnci poskytli Soudnímu dvoru EU ve věcech vedených Soudním dvorem

Žádost ze dne 17. 4. 2018. více ►

Vyjednávání o Dohodě o pracovní dovolené s Austrálií a víza Working Holiday do Kanady

Ad 1) Vyjednávání o Dohodě o pracovní dovolené s Austrálií stále probíhají. V současné době je předčasné odhadovat zda, za jakých podmínek a kdy by víza podle této dohody mohla být zpřístupněna. více ►

Výpis z bankovního účtu k žádosti o vystavení formuláře pozvání

Výpisy z návštěvních knih

Žádost ze dne 17. 10. 2018. více ►

Vyplacené platy a odměny vedoucích zaměstnanců v roce 2019

žádost ze dne 5. 3. 2020 více ►

Vyplacení náhrady škody za období 2000–2013

Vyplněný dotazník ohledně IS na MZV a seznam zakázek v JŘBU

Vypořádání reparačních nároků České republiky vůči Německu

Vyřizování agendy náhrady škody a újmy a regresní úhrady podle zákona č. 82/1998 Sb. na MZV

žádost ze dne 17. 1. 2020 více ►

Vyřizování agendy náhrady škody a újmy a regresní úhrady podle zákona č. 82/1998 Sb. na MZV

žádost ze dne 17. 1. 2020 více ►

Vysílání národních expertů k Evropské komisi

Výsledky výběrových řízení do DA v letech 2006–2016

Výslech novinářky Pavly Holcové

Žádost ze dne 16. 5. 2018. více ►

Vystavení nových dokladů na Maltě

Výše odměn ředitelů odborů za rok 2015

Výše platů a odměn náměstků ministra a ředitelů sekcí a odborů od 1. 1. do 31. 12. 2017

Žádost z 15. 1. 2018 více ►

Výše platů a odměn náměstků ministra, státního tajemníka a ředitelů sekcí a odborů od 1. 1. do 30. 9. 2017

Žádost ze dne 16. října 2017. více ►

Výše platů a odměn u vybraných pracovníků MZV

K výši platů a odměn u vybraných pracovníků MZV od 1. 1. 2014 do současnosti sdělujeme následující údaje: více ►

Výše platů a odměn vybraných zaměstnanců MZV

Výše pronájmu nemovitého majetku, spec. pozemků v procentech

Procento z ceny pozemku představující nájemné dosahuje za posledních 7 let výše 88,55 %. více ►

Využívání soukromých bezpečnostních služeb

K žádosti uvádíme následující: více ►

Vývoj česko-syrských obchodních vztahů

Vývoz doutníků z Kuby

Vývoz hasičských aut do Bangladéše

Vývoz vojenského materiálu

Jak postupuje ministerstvo při zvážování svého závazného stanoviska k vydání licence na vývoz vojenského materiálu? více ►

Výzkum využívání informačních systémů ve státní správě a samosprávě

Významné veřejné zakázky pro rok 2015

Sdělujeme, že v roce 2015 nebylo a ani nemá být v rámci celého resortu Ministerstva zahraničních věcí zahájeno zadávací řízení k významné zakázce podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o… více ►

Vzdělávací aktivity zaměstnanců MZV na MD/RD

Vztah ČR a EU ke Kubě

Vztah ČR k zámořským teritoriím Francie, USA, Velké Británie, Dánska a Nizozemska

Vztahy mezi ČR a KLDR

Whistleblowing - oznamování porušování práva Evropské Unie - zapracování pravidel ze směrnic EU na MZV

Žádost podána 23. 8. 2022. více ►

Working Holiday víza pro Austrálii

Stav k 24. 2. 2017: více ►

Zahraniční cesty ministrů zahraničních věcí ČR a náklady

K informacím týkajících se zahraničních cest ministrů zahraničních věcí ČR a nákladů na tyto cesty sdělujeme následující: více ►

Zahraniční cesty pracovníků MZV

Žádost ze dne 2. 2. 2018. více ►

Zahraniční cesty prezidenta, premiéra, ministra zahraničních věcí, poslanců a senátorů

Přehled cest, finanční náklady, počty členů delegací, výsledky více ►

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

Zájem navštívit Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase

Žádost z 27. 2. 2018 více ►

Zájemci o post diplomatického koncipienta

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Žádost ze dne 21. 3. 2019. více ►

Zákonná lhůta pro odpověď zastupitelského úřadu při zaslání žádosti o informaci

Žádost ze dne 7. 6. 2019. více ►

Zaměstnanci Odboru komunikace s veřejností na MZV

Zaměstnanec MZV - pracovní náplň, smlouva

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a s ohledem na zákon č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, Vám poskytujeme v příloze anonymizovanou verzi jmenovacího… více ►

Zaměstnanecká karta - ZÚ Hanoj

Žádost ze dne 8. 6. 2018. více ►

Zaměstnanecká karta - ZÚ Hanoj - telefonické objednání

Žádost ze dne 22. 6. 2018. více ►

Zaměstnanecká karta GK Lvov - potvrzení o doručení e-mailů

Žádost ze dne 30. ledna 2018. více ►

Zaměstnanecké karty na Velvyslanectví ČR v Abuji

Žádost ze dne 21. 3. 2019. více ►

Zaslání Příručky diplomatického protokolu II

Žádost ze dne 4. 9. 2019. více ►

Zaslání žádosti do výběrového řízení na pozici administrativní referent MZV

Žádost ze dne 6. 12. 2017. více ►

Zástupce ČR ve Výboru Rady pro regionální spolupráci (RCC Board)

Zástupcem České republiky ve Výboru Rady pro regionální spolupráci (RCC Board) je PhDr. Ivan Jestřáb, ředitel Odboru států jižní a jihovýchodní Evropy MZV ČR. Účastí na zasedání bývá zpravidla… více ►

Zástupci MZV ve správních, řídících a dozorčích orgánech

Zastupitelský úřad v Pchjongjangu

Zastupování v zadávacím řízení veřejných zakázek

Smlouvy o zastupování za období 1.1.2010 až 20.6.2011 více ►

Závěrečný účet kapitoly 306 - MZV za rok 2017

Žádost ze dne 28. 6. 2018. více ►

Závěrečný účet kapitoly 306 - MZV za roky 2010 a 2014

Žádost ze dne 10. 9. 2018. více ►

Závěrečný účet kapitoly 306 - MZV za roky 2014, 2015 a 2016

Zdravotní pojišťovny, poskytující pojištění cizincům

v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb. více ►

Zelená karta do USA

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací MZV v letech 2010–2016

Žádost z 5. 4. 2018 více ►

Znalecké posudky vypracované v souvislosti s prodejem Lobkovického paláce

Znalecký posudek v souvislosti s nákupem pozemku pro ZÚ ČR v Berlíně

Znalecký posudek v souvislosti s prodejem zámku Štiřín

Zpráva o dodržování lidských práv v Ázerbájdžánu

Zpráva č.j. 118375/2014- LPTP z 15. října 2014, o kterou jsme byli požádáni, se týkala zejména situace v zemi v kontextu eskalace násilí na linii kontaktu Arménie – Ázerbájdžán a situace… více ►

Zprostředkovatelé víz ve Vietnamu

Zpřístupnění dokumentů v archivu

ohledně působení Slovenské republiky v mezinárodních organizacích po roce 1918 a po roce 1993 více ►

Zpřístupnění rozhodnutí ministra o rozkladu

Způsob výpočtu výše náhrady zvýšených životních nákladů zaměstnanců s výkonem práce v zahraničí v rezortu MZV

Zřízení Generálního konzulátu ČR v Manchesteru

Žádost ze 17. 1. 2018 více ►

ZÚ Hanoj - celkový počet přijatých e-mailů

Žádost ze dne 17. 10. 2018. více ►

ZÚ Hanoj - telefonické objednávání termínů

Žádost ze dne 3. 7. 2018. více ►

ZÚ Hanoj - získání alfanumerického kódu

Žádost ze dne 27. 6. 2018. více ►

ZÚ Santiago de Chile – rekonstrukce objektu ZÚ – stavební práce II – Žádost o nahlédnutí do dokumentace k zadávacímu řízení

Žádost z 23. 6. 2017. více ►

Zveřejňování výročních zpráv a dotazů podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o dlouhodobé vízum v Turecku

Žádost ze dne 30. 8. 2018. více ►

Žádost o dlouhodobý nebo trvalý pobyt bez registrace ve Visapoint

Žádost o dlouhodobý pobyt

Žádost ze dne 4. 6. 2019. více ►

Žádost o kopie ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Žádost o odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb. v roce 2014

Sdělujeme, že v roce 2014 byly adresovány Ministerstvu zahraničních věcí ČR 2 žádosti o odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb. více ►

Žádost o víza pro ruskou občanku

Žádost ze dne: 29.4.2021 více ►

Žádost o zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu

Žádost z 26. 1. 2018 více ►

Žádost o zaměstnaneckou kartu - GK Lvov

Žádost ze dne 6. 5. 2018. více ►

Žádost o zaslání kopie dokumentu, který uznává princip jednotné Číny

Žádost o zaslání platných mezinárodních smluv mezi ČR a Indonésií v českém jazyce

Žádost Transprency International - Česká republika

Žaloba ČR ve věci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853

Žádost ze dne 3. 8. 2018. více ►

Žaloba ČR ve věci směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

Žádost ze dne 4. 12. 2019 více ►

.