Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k nabírání vízových a pobytových žádostí na ZÚ v Astaně 10. 12.

 

Žádost ze dne 11. 12. 2018.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

Ad 1. Protokol o zpracování vízových a pobytových žádostí Velvyslanectví České republiky v Astaně

Velvyslanectví ani vízový odbor MZV žádný protokol o zpracování vízových a pobytových žádostí nepořizuje.

Ad 2. Informace o časech vygenerování a zveřejnění podacího kódu

Celkem bylo doručeno 3066 zpráv. První zpráva s platným kódem přišla v 10:00:01 (Monday, Dec 10, 2018 10:00:01 AM CET). Za prvních 10 minut do 10:10 přišlo 2975 zpráv. Doručené zprávy byly zpracovány podle pravidel zadaných na schránce. Nový kód byl vygenerován 10.12.2018, 9:04:45.

Ad 3. Jak bylo s kódem nakládáno v mezičase mezi vygenerováním a zveřejněním

K otázce ohledně nakládání s kódem odkazujeme na příslušné bezpečnostní předpisy upravující tuto problematiku v rámci MZV a zastupitelských úřadů.

Ad 4.  Zdůvodnění, proč byly stránky velvyslanectví v Astaně mimo provoz v čase cca 9:59 - 10:02

Velvyslanectví ČR v Astaně nezaznamenalo v uvedenou dobu ani v jiných případech žádný problém s fungováním webových stránek, v případě že by k takovému výpadku došlo, nemá zastupitelský úřad možnost to v místních podmínkách nijak ovlivnit.

Ad 6. Výsledné vyhodnocení

  1. Výsledná vyhodnocení nejsou prováděna. Žádostem o rezervaci k podání žádostí o pobytová oprávnění, které jsou doručeny před termínem, není vyhověno a je na ně takto automaticky odpovězeno. Emaily, které jsou doručeny v termínu, splní veškerá požadovaná kritéria a vejdou se do limitu, dostávají odpověď se stanoveným termínem. V případě, že není naplněna kapacita, je určen termín i žádostem, které dříve byly zařazeny mezi emaily, které již byly doručeny nad daný limit.

.