Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o platech a odměnách státního tajemníka, jednotlivých náměstků a pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2018

 

Žádost ze dne 24. ledna 2019.

Ve své žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené MZV dne 24. ledna 2019, se domáháte poskytnutí informací o platech a odměnách státního tajemníka, jednotlivých náměstků a pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2018, a to ve formátu 1. jméno a příjmení, 2. pracovní zařazení, 3. skutečně vyplacený plat/odměnu z dohody za rok 2018 včetně uvedení počtu měsíců, za který byl vyplacen, 4. skutečně vyplacená odměna za rok 2018, tedy částka nad rámec pravidelného platu.

MZV část požadovaných informací týkajících se náměstků ministra a státního tajemníka (který má rovněž postavení náměstka ministra) poskytuje ve formě přiložené anonymizované tabulky obsahující obecné údaje o služebním zařazení daných osob, odpracovaných měsících, celkových mzdových nákladech v roce 2018 a výši mimořádných odměn.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je na MZV zařazen na služební místo ve 14. platové třídě. Jeho plat vychází z odpovídající platové třídy a platového stupně v příloze č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném v rozhodné době. Součástí platu je osobní příplatek přiznaný v souladu s § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve spojení s § 149 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Státnímu zaměstnanci může být rovněž přiznána odměna na základě § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, při dodržení podmínek s § 150 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Průměrné osobní ohodnocení na služebním místě tohoto typu v ústředí MZV činí zhruba 10 tisíc Kč, odměny vyplacené za rok 2018 se na těchto služebních místech pohybují v řádu desítek tisíc Kč.

V rozsahu, v němž se domáháte přiřazení konkrétních jmen a pracovního zařazení k údajům o platovém ohodnocení náměstků ministra a státního tajemníka, jakož i konkrétních údajů o platovém ohodnocení pověřence pro ochranu osobních údajů, MZV žádost odmítlo dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s poukazem na čl. 10 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod, čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod a čl. 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie.

V podrobnostech Vás odkazujeme na Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti čj. 103160-4-II/2019-TO, které zasíláme souběžně s tímto vyrozuměním.

přílohy

Platy 33 kB pdf (Acrobat dokument) 8.2.2019

.