Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o prodeji nepotřebného nemovitého majetku

 

Žádost ze dne 4. 10. 2017.

"Žádám tímto o informace o prodeji níže uvedeného nepotřebného nemovitého majetku, dříve ve správě Diplomatického servisu, příspěvkové organizaci MZV ČR.

Konkrétně jde o nemovitosti na adrese:
 

* Praha 6, Nad Šárkou 780/54 (prodáno v březnu 2013)
 

* Praha 6, Pevnostní 929/9 (prodáno v únoru 2016)
 

* Praha 6, Na dračkách 19 (prodáno v únoru 2016)
 

* Praha 6, Střešovická 858/64 (prodáno v lednu 2017)
 

Žádám o:
1. veškerou dokumentaci, která byla vytvořena před uzavřením kupní smlouvy na níže zmíněné nemovitosti.
 

2. Zejména pak o dokumenty, na základě nichž byla u všech těchto nemovitostí stanovena minimální kupní cena.
 

3. Znalecké posudky, pokud vznikly - ke všem výše jmenovaným nemovitostem.
 

4. Informaci kde a jak dlouho byly tyto výše jmenované nemovitosti inzerovány, nabízeny k prodeji.
 

5. Kolik se ke každé výše jmenované nemovitosti sešlo nabídek a v jaké finanční výši.
 

6. Na základě čeho a kým byly nabídky vyhodnoceny?
 

7. Dále pak žádám o sdělení počtu nemovitostí, na něž ministerstvo zahraničí a všechny jeho příspěvkové organizace vydalo rozhodnutí o nepotřebnosti (nemovitého majetku) před 1. březnem 2016 (v souvislosti se změnou zákona o majetku ČR).
 

8. Žádám též o sdělení druhu těchto nemovitostí (byty, domy, garáže, rekreační objekty, pozemky apod.) - ideálně pak kompletní seznam nemovitostí, u nichž vaše ministerstvo vydalo před 1. březnem 2016 rozhodnutí o nepotřebnosti.
 

9. Je-li daný nemovitý majetek prohlášen za nepotřebný, kdy a jakým způsobem jej hodlá MZV ČR prodávat?“  

K otázkám č. 1-6 Vám s odkazem na § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. z důvodu mimořádného vyhledávání informací zasíláme sdělení o výši úhrady za poskytnutí informací. 

K otázce č. 7 sdělujeme, že v souvislosti se změnou zákona č. 219/2000 Sb. na základě novely č. 51/2016 Sb. nevydalo MZV v roce 2015 ani v roce 2016 žádné rozhodnutí o nepotřebnosti nemovitostí.  

K otázkám č. 8. a č. 9. sdělujeme, že vzhledem k tomu, že MZV nevydalo v souvislosti s novelizací zákona č. 219/2000 Sb. žádné rozhodnutí o nepotřebnosti nemovitostí, nemáme možnost poskytnout Vám seznam druhů nepotřebných nemovitostí ani jejich způsob prodeje.

.