Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o prodeji nepotřebného movitého majetku ve správě Diplomatického servisu

 

Žádost ze dne 4. 10. 2017.

Žádám tímto o informace o prodeji níže uvedeného nepotřebného nemovitého majetku, dříve ve správě Diplomatického servisu, příspěvkové organizaci MZV ČR. Konkrétně jde o nemovitosti na adrese:

* Praha 6, Nad Šárkou 780/54 (prodáno v březnu 2013)

* Praha 6, Pevnostní 929/9 (prodáno v únoru 2016)

* Praha 6, Na dračkách 19 (prodáno v únoru 2016)

* Praha 6, Střešovická 858/64 (prodáno v lednu 2017)

Žádám o:
1. veškerou dokumentaci, která byla vytvořena před uzavřením kupní smlouvy na níže zmíněné nemovitosti.

2. Zejména pak o dokumenty, na základě nichž byla u všech těchto nemovitostí stanovena minimální kupní cena.

3. Znalecké posudky, pokud vznikly - ke všem výše jmenovaným nemovitostem.

4. Informaci kde a jak dlouho byly tyto výše jmenované nemovitosti inzerovány, nabízeny k prodeji.

5. Kolik se ke každé výše jmenované nemovitosti sešlo nabídek a v jaké finanční výši.

6. Na základě čeho a kým byly nabídky vyhodnoceny?

7. Dále pak žádám o sdělení počtu nemovitostí, na něž ministerstvo zahraničí a všechny jeho příspěvkové organizace vydalo rozhodnutí o nepotřebnosti (nemovitého majetku) před 1. březnem 2016 (v souvislosti se změnou zákona o majetku ČR).

8. Žádám též o sdělení druhu těchto nemovitostí (byty, domy, garáže, rekreační objekty, pozemky apod.) - ideálně pak kompletní seznam nemovitostí, u nichž vaše ministerstvo vydalo před 1. březnem 2016 rozhodnutí o nepotřebnosti.

9. Je-li daný nemovitý majetek prohlášen za nepotřebný, kdy a jakým způsobem jej hodlá MZV ČR prodávat?

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo s tím, že v případě otázek č. 7 až 9 rozhodlo o poskytnutí informace. Odpovědi Vám byly zaslány dne 19.10.2017.

Pro zodpovězení dotazů č. 1 až 6 Vás MZV vyzvalo v souladu s  § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. k úhradě nákladů spojených s rozsáhlým vyhledáváním informací ve výši 5.640,- Kč (sazba 235 Kč/hod) dle platného sazebníku MZV.

V návaznosti na úhradu výše uvedených nákladů, ke které došlo dne 6. 11. 2017, a splnění podmínky MZV rozhodlo o poskytnutí informací vztahujících se k dotazům č. 1 až 6.

MZV poskytne informace k prodeji nemovitosti Praha 6, Nad Šárkou 780/54 (prodáno v březnu 2013):

  • k bodu 1, 5 a 6 Vaší žádosti formou kopie Důvodové zprávy Diplomatického servisu  č.j. 1615 12 200, která obsahuje komplexní informaci o důvodech, době, způsobu a průběhu prodeje dané nemovitosti.
  • k bodu 2 a 3 Vaší žádosti formou kopie znaleckého posudku č. 1566-09-2012
  • k bodu 4 Vaší žádosti formou kopie inzerátu na Sreality.cz, kopie zveřejnění výběrového řízení na Centrální adrese č. 10941438, kopie zveřejnění výběrového řízení na stránkách Diplomatického servisu.

MZV poskytne informace k prodeji nemovitosti-spoluvlastnický podíl na adrese Praha 6, Pevnostní 929/9 (prodáno v únoru 2016):

  • k bodu 1, 4,5 a6 Vaší žádosti formou kopie Důvodové zprávy Diplomatického servisu ze dne 14.1.2016, která obsahuje komplexní informaci o důvodech, době, způsobu a průběhu prodeje dané nemovitosti.
  • k bodu 2 a 3 Vaší žádosti formou kopie znaleckého posudku č. 235/2936/2015

MZV poskytne informace k prodeji nemovitosti Praha 6, Na Dračkách 19 (prodáno v únoru 2016):

  • k bodu 1, 4, 5 a6 Vaší žádosti formou kopie Důvodové zprávy Diplomatického servisu č.j. 297 16 120, která obsahuje komplexní informaci o důvodech, době, způsobu a průběhu prodeje dané nemovitosti.
  • k bodu 2 a 3 Vaší žádosti formou kopie znaleckého posudku č. 653/17/2015

MZV poskytne informace k prodeji nemovitosti Praha 6, Střešovická 858/64 (prodáno v lednu 2017):

  • k bodu 1 a 4 Vaší žádosti formou kopie Důvodové zprávy Diplomatického servisu č.j. 1670 16 120, která obsahuje komplexní informaci o důvodech, době, způsobu a průběhu prodeje dané nemovitosti.
  • k bodu 2 a 3 Vaší žádosti formou kopie znaleckého posudku č. 748/33/2016
  • k bodu 5 a 6 Vaší žádosti formou kopie protokolu o jednání Komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení výběrového řízení č.j. 1384 16 120

S odvoláním na §4a zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme informace k jednotlivým nemovitostem ve formě kopie dokumentů v listinné podobě, které byly zpracovány v souladu s ochrannou osobních údajů.

 

.