Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o uhrazených škodách či finančním zadostiučinění za nemajetkovou újmu

 

Žádost z 21. 2. 2019.

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) dne 21. 2. 2019, kterou požadujete poskytnutí následujících informací: „a) Informaci o uhrazených škodách či finančním zadostiučinění za nemajetkovou újmu, které byly ministerstvem uhrazeny z titulu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v kalendářním roce 2017. Postačí nám základní informace o počtu případů a celkové výši uhrazené škody (například ministerstvo uhradilo škodu a nemajetkovou újmu v10 případech, celková souhrnná částka zaplacená třetím osobám činí XX Kč). b) Informaci v kolika případech a v jaké výši z výše uvedených uhrazených plateb v roce 2017 byl uplatněn regresní nárok ve smyslu § 16 a násl. zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a jaká částka byla jako regresní nárok státu proplacena odpovědnými osobami, případně zda je nárok vymáhán soudně (například regresní nárok byl uplatněn ve třech případech v souhrnné částce X Kč; regresní nárok byl uhrazen pouze v jednom případě v částce X Kč a v jednom případě je nárok ve výši X Kč vymáhán soudně).“

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

K  Vašim dotazům sdělujeme, že neevidujeme v uvedeném období případ náhrady škody či nemajetkové újmy dle zákona č. 82/1998 Sb., respektive zákona č. 58/1969 Sb., která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu.

.