Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o vedoucích úřednících ministerstva

 

„Dobrý den, rád bych vás jako Ministerstvo zahraničí požádal o informace na základě zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Rád bych se dotázal na informace týkající se všech vedoucích úředníků ministerstva, jmenovitě zejména náměstků ministra, ředitelů sekcí, odborů a jednotlivých oddělení případně jiných vedoucích pracovníků ministerstva. U těchto pracovníků mě zajímá: Jméno osoby, která danou pozici zastává. Kdy byla tato osoba na tento post jmenována nebo přijata na pracovní pozici. Zda byla daná pozice obsazena na základě Zákona o státní službě nebo na základě které jiné legislativy. Jakým způsobem byla daná pozice obsazena - tedy zda proběhlo výběrové řízení, nebo došlo k jmenování určitou osobou, apod. Tabulková třída dané pozice (pokud pozice nespadá do platových tabulek, případně jiná informace o orientační výši odměny na dané pozici.) kvalifikační a odborné požadavky byly kladeny na kandidáty při obsazování této pozice např. při výběrovém řízení. Mnohokrát vám děkuji za poskytnutí těchto informací. V případě že poskytnutí některých těchto informací není možné nebo by pro vás představovalo přílišnou administrativní zátěž, rád se s vámi domluvím na úpravě mé žádosti.“

Odkazujeme Vás na informace, zveřejněné na webu Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV): https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/index.html. Všechny údaje o vedoucích představitelích ministerstva jsou uvedené tam, stejně jako profesní životopisy až do úrovně zvláštních zmocněnců a ředitelů odborů. Podle toho, zda jednotlivý vedoucí zaměstnanec absolvoval diplomatickou akademii, můžete téměř s jistotou říci, že je ve služebním poměru. S kvalifikačními předpoklady Vás odkazujeme na zveřejněnou informaci na webové stránce MZV ČR: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/index.html.
Při vypracování odpovědi jsme provedli  test proporcionality mezi právem
na informace a právem na ochranu soukromí, tak abychom poskytli v největší možné míře obojí.

.