Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o zastupování ministra zahraničních věcí v době jeho nepřítomnosti státním tajemníkem

 

Žádost ze dne 2. 8. 2018.

1. Zastupování ministra zahraničních věcí státním tajemníkem má zákonný základ v § 9 odst. 7 zákona č. 234/2014 S., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, který zní: „Představený ze svých přímo podřízených představených určí jednoho, který je jeho zástupcem. Nemá-li představený přímo podřízené představené, nebo jde-li o vedoucího služebního úřadu náměstka pro řízení sekce nebo o ředitele odboru v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, určí zástupce ze svých podřízených státních zaměstnanců. Takto určený státní zaměstnanec zastupuje představeného v plném rozsahu jeho činnosti; přitom se považuje za představeného.“

2. V podmínkách MZV je zastupování ministra zahraničních věcí státním tajemníkem upraveno Společným předpisem ministra a státního tajemníka č. 1/2018, kterým se vydává Organizační řád MZV, č. j. 124278/2017-OPL (dále jen „Organizační řád“). V článku 9 odst. 3 písm. a) Organizačního řádu je uvedeno, že ministra v době jeho nepřítomnosti zastupuje v organizačních, provozních a administrativních otázkách státní tajemník.

.