Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace ohledně počtu zaměstnanců

 

Žádost ze dne 25. 2. 2019.

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) dne 25. 2. 2019, kterou požadujete poskytnutí informací ohledně „počtu zaměstnanců, kteří za váš úřad náhrady škody a újmy a regresní úhrady byť i jen zčásti vyřizují, a informaci o počtu z nich, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru, s případným vyloučením těch informací, u nichž to stanoví zákon.“

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

Při řešení odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem by se na postupu podíleli 3 právníci z odboru právně legislativního, 1 právník finančního odboru, 1 právník odboru služebních a pracovněprávních věcí a 1 právník odboru kanceláře státního tajemníka a koncepčního řízení ve věcech služby. Všichni výše uvedení jsou absolventy VŠ právního směru v magisterském programu.

.