Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace z řízení EU Pilot 7565/15/JUST

 

Žádost ze dne 13. srpna 2020

Vážený pane,

potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále „MZV“) dne 13. 8. 2020, kterou se domáháte informací

1. Žádám o poskytnutí vyjádření vládního zmocněnce k řízení EU Pilot 7565/15/JUST.

2. Žádám o poskytnutí vyjádření České obchodní inspekce k řízení EU Pilot 7565/15/JUST.

3. Žádám o poskytnutí vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu k řízení EU Pilot 7565/15/JUST.

4. Žádám o poskytnutí vyjádření Ministerstva financí k řízení EU Pilot 7565/15/JUST.

5. Kdy a s jakým závěrem bylo řízení EU Pilot 7565/15/JUST ukončeno? Poskytněte dokument Evropské komise, kterým bylo předmětné řízení zahájeno a dokument Evropské komise, kterým bylo předmětné řízení ukončeno.

 

Vám sdělujeme, že MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o částečném poskytnutí informací.

 

Řízení EU Pilot představuje neformální nástroj pro komunikaci mezi Evropskou komisí (dále jen „Komise“) a členskými státy. Tato komunikace probíhá skrze systém THEMIS, v ČR spravovaný Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU (dále jen „Kancelář VLZ“).

Vyjádření ČR v řízeních EU Pilot připravuje kancelář VLZ ve spolupráci s dalšími příslušnými orgány státní správy, jejichž působnosti se daná problematika dotýká (v tomto případě s Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu). Pokud Komise odpověď členského státu akceptuje a řízení ukončí, zpravidla sděluje tuto skutečnost členskému státu pouze prostřednictvím uzavření řízení v systému THEMIS. K  uzavření řízení z důvodu akceptace odpovědi došlo v této věci dne 20. srpna 2019.

S Ministerstvem průmyslu a obchodu, kterému je podřízena taktéž Česká obchodní inspekce, byl návrh odpovědi konzultován pouze neformálně po pracovní linii. Ministerstvo zahraničních věcí proto v současnosti vyjádřeními těchto subjektů nedisponuje. Z tohoto důvodu si Vás, co se týče požadavku na poskytnutí vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu a České obchodní inspekce, dovolujeme odkázat na rozhodnutí o odmítnutí žádosti č. j. 122135-5/2020-OK.

Vzhledem k výše uvedenému Vám v příloze zasíláme následující dokumenty:

  1. Dotaz Komise ze dne 28. května 2015, kterým bylo řízení EU Pilot 7565/15/JUST zahájeno.
  2. Odpověď České republiky ze dne 7. srpna 2015, zaslanou Komisi prostřednictvím Kanceláře VLZ, včetně příloh, jakož i souhlas Ministerstva financí se zněním této odpovědi.
  3. Doplňující dotaz Komise, vložený dne 29. dubna 2016 do systému THEMIS.
  4. Doplňující odpověď České republiky ze dne 19. července 2016, jakož i souhlas Ministerstva financí se zněním této odpovědi.
  5. Informace Komise o akceptaci odpovědi a ukončení řízení, vložené ve dnech 18. července 2019 a 20. srpna 2019 do systému THEMIS.

přílohy

Příloha 1 - Dotaz EK 38 kB pdf (Acrobat dokument) 31.8.2020

Příloha 2 - Vyjádření ČR 382 kB pdf (Acrobat dokument) 31.8.2020

Příloha 2a 3 MB pdf (Acrobat dokument) 31.8.2020

Příloha 2b 1 MB pdf (Acrobat dokument) 31.8.2020

Příloha 2c - Souhlas MF 254 kB pdf (Acrobat dokument) 31.8.2020

Příloha 3 a 5 - Doplnění - Ukončení řízení 353 kB pdf (Acrobat dokument) 31.8.2020

Příloha 4 - Doplňující odpověď 535 kB pdf (Acrobat dokument) 31.8.2020

Příloha 4a - Souhlas MF 269 kB pdf (Acrobat dokument) 31.8.2020

.