Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informační technologie na MZV ČR

 
 1. Jaký mailserver používá Váš povinný subjekt k ukládání a k organizaci emailové komunikace?
  Odpověď: IBM Lotus Domino
 2. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany mailserveru? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
  Odpověď: Produkt Symantec Mail Security for Domino 8.0. Platnost licencí: 36 měsíců. Počet: 2400 licencí per user (800 pro platformu AIX, 1600 pro platformu Windows). Cena 1 licence pro uvedené období: 338,- Kč bez DPH pro platformu AIX a 186,- Kč bez DPH pro platformu Windows. Licence je platná do 30. 9. 2014. Obnova licencí na další období bude předmětem veřejné zakázky.
 3. Jaký počet emailových schránek povinný subjekt užívá?
  Odpověď: cca 2700
 4. Jaký počet koncových stanic povinný subjekt užívá? Jaký produkt používá povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany jednotlivých koncových stanic? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
  Odpověď: Cca 4200 koncových stanic včetně notebooků a serverů. Produkt Symantec Protection Suite Enterprise Edition 4.0.Platnost licencí: 36 měsíců. Počet 4200 licencí. Cena 1 licence na uvedené období: 888,- Kč bez DPH. Licence je platná do 30. 9. 2014. Obnova licencí na další období bude předmětem veřejné zakázky.
 5. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany serverů? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
  Odpověď: Viz odpověď k bodu 4.
 6. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění správy a ochrany dat v smartphonech Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
  Odpověď: BlackBerry Enterprise server. Nepoužíváme aplikace pro ochranu dat třetí strany.
 7. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění ochrany/šifrování dat v noteboocích Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
  Odpověď: Antivirová ochrana: viz. odpověď k bodu 4. Další produkty k ochraně dat v noteboocích nepoužíváme.
 8. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění archivace emailů? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
  Odpověď: Archivace emailů je řešena v rámci služeb Lotus Domino serverů, není za tímto účelem instalován zvláštní produkt, nemáme tedy další náklady na licencování.
 9. Pokud Váš povinný subjekt nespravuje informační technologie pouze vlastními silami, a využívá outsourcingu, jaké činnosti v oblasti správy informačních technologií jsou zajištěny formou outsourcingu, dále uveďte poskytovatele služby a náklady na zajištění služby u jednotlivých poskytovatelů zvlášť.
  Odpověď: Vzhledem k rozsáhlosti agendy IT na MZV ČR prosíme o upřesnění žádosti v tomto bodě.
 10. Využívá Váš povinný subjekt řešení dvoufaktorové autentizace pro přístup k aplikacím? Pokud ano, uveďte jaké řešení dvoufaktorové autentizace je povinným subjektem užíváno, dále uveďte, na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období.
  Odpověď: Dvoufaktorové autentizace používá MZV v části informačního systému (IS) certifikovaného pro zpracování utajovaných skutečností do stupně „Vyhrazené“.
  V ostatních částech IS dvoufaktorové autentizace nepoužíváme.
  Dokumentace související s provozem IS, ve které jsou uvedeny  požadované informace, je vedena v režimu „Vyhrazené“. Požadované informace nelze tedy poskytnout dle zákona č. 106/1999 Sb., i v případě, že by žadatel  byl prověřen na příslušný stupeň utajení, neboť utajovanou informaci lze poskytnout výhradně tomu, kdo ji nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, a je příslušně poučen pro tuto informaci. (§6 odst. (1) zákona 412/2005 Sb.)
 11. Provádí Váš povinný subjekt periodické testy zranitelností perimetru? Pokud ano uveďte, kdy byl proveden poslední externí test zranitelností perimetru povinného subjektu, kdo tento test provedl, v jakém rozsahu (počet IP adres/aplikací) a jaké byla celkové náklady takového testu?
  Odpověď: Neprovádíme periodické testy zranitelnosti perimetru s využitím externích subjektů.
.