Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Integrační projekty Evropské unie

 

v Izraeli, Palestině, Libanonu, Sýrií , Egyptě, turecku a Pákistánu

Spolupráce EU s Izraelem, Palestinou, Libanonem, Sýrií a Egyptem probíhá v rámci Evropské sousedské politiky. Spolupráce EU s Tureckem probíhá v rámci Evropské politiky rozšíření. Spolupráce s Pákistánem probíhá zejména v rámci Evropské rozvojové politiky.

Pro spolupráci EU s těmito třetími zeměmi jsou vytvářeny tzv. Country Strategy Papers (CSP), které obsahují sedmiletý výhled konkrétních prioritních sektorů spolupráce a celkovou finanční alokaci. CSP jsou dále konkretizovány v rámci dvou až tříletých tzv. Národních indikativních programech (NIP/MIPD) či Regionálních indikativních programech (RIP). Na základě NIP/RIP jsou vypracovány roční akční plány (AAP) s konkrétními projekty a finančním výhledem.

Výjimku tvoří Palestina, která spolupracuje s EU a ostatními donory v rámci tzv. programu PEGASE. Spolupráce se Sýrií a Íránem je vzhledem k současné politické situaci ze strany EU omezena.

Tyto projekty jsou financovány v rámci různých nástrojů vnější spolupráce EU: Nástroj evropského sousedství a partnerství (ENPI), Nástroj předvstupní pomoci (IPA), Nástroj rozvojové spolupráce (DCI) – obsahuje geografické i tematické programy, Evropský nástroj pro lidská práva a demokracii (EIDHR) – zvláštní režim mu umožňuje realizovat projekty i bez souhlasu příjemce, Nástroj stability (IfS), Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC) aj. EU podporuje projekty v těchto zemích také ve spolupráce s evropskými, mezinárodními a bilaterálními finančními institucemi – přispívá například do tzv. Sousedské investiční facility (NIF).

Všechny strategické dokumenty (programovací dokumenty, závěry Rady EU, sdělení Komise a ESVA, tisková prohlášení z cest HR Ashton či příslušných eurokomisařů do třetích zemích atd.) lze nalézt na webových stránkách ESVA, Komise (DG DEVCO – EuropeAid) a Delegací EU přímo v teritoriích:

.