Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oprávněná osoba pro konzulární procedury

 

Kdo provádí pohovor a vyhodnocuje předložené doklady žadatelem o vízum na českém konzulátě, jak se postupuje, přítomnost tlumočníka.

Oprávnění zastupitelského úřadu ČR (dále jen "ZÚ") provést pohovor se žadatelem o vízum vyplývá z ustanovení § 57 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. ZÚ rozhoduje ve vlastní působnosti pouze o žádostech o udělení krátkodobých víz (tj. vízum k pobytu do 90 dnů, vízum letištní a vízum průjezdní).

Pohovor se žadatelem provádí pracovník ZÚ pověřený výkonem vízové agendy. Pohovor se žadatelem je prováděn zejména za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o vízum. V případě potřeby je pohovor s cizincem prováděn prostřednictvím tlumočníka ZÚ. Součástí procesu rozhodování o žádosti o udělení víza je jednak formální posouzení vlastní fyzické žádosti a přiložených podkladů, jednak komplexní posouzení žádosti na základě vyhodnocení předložených dokladů a skutečností sdělených během pohovoru. O každé podané žádosti o udělení víza rozhoduje diplomatický pracovník ZÚ pověřený výkonem konzulární a vízové agendy.

Vzhledem k tomu, že řízení o žádosti o udělení víza není řízením správním, nemusí být o provedeném pohovoru pořizován záznam. Pokud záznam pořizován je, není cizinci předkládán k autorizaci. Připomínáme v této souvislosti § 51 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., dle kterého na udělení víza není právní nárok.
(právní stav ke dni 28. 3. 2008)

.