Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Bezpečnostní situace v Libyi

 

Žádost ze dne 5. 3. 2019

Vážený pane,

potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) dne 5. 3. 2019, kterou požadujete poskytnutí informace: „zda je možno považovat stát Lybie za bezpečnou zemi a zda lze za bezpečnou destinaci pro pobyt občana ČR s rodinou (= dospělý muž + dospělá žena +nedospělé dítě ženského pohlaví) považovat následující státy: Izrael, Egypt, Turecko.“

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

K Vašemu dotazu sdělujeme, že na webových stránkách Ministerstva zahraničních věci ČR (MZV ČR), v kapitole „Cestujeme“, jsou k dispozici vždy aktuální doporučení a varování na cesty (https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html) do všech zemí světa a dále relevantní informace o specifikách dané země, doporučení turistům či bezpečnostní situace. To se týká i zemí, na něž se dotazujete. Z toho také vyplývá, že aktuálně do Libye MZV ČR nedoporučuje cestovat do kterékoliv části Libye. Co se týče dalších dotazovaných zemí, na výše uvedených stránkách se dočtete, do jakých oblastí lze cestovat a jaká pravidla jsou zapotřebí dodržovat.

Cestovatelům, pokud se obrátí na MZV ČR, vždy doporučujeme k pozornosti tyto stránky. V případě dalších eventuálních dotazů se žadatel může obrátit i přímo na příslušný zastupitelský úřad ČR v zahraničí. Dále cestovatelům doporučujeme zaregistrovat se v databázi cestovatelů „DROZD“ (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí). Poskytnuté informace slouží MZV ČR k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.

.