Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Objednávací systém na ZÚ ČR v Hanoji

 

Žádost ze dne 4. 10. 2018.

Dne 27.09.2018 se na webových stránkách Zastupitelského úřadů v Hanoji objevila informace následujícího znění:

Velvyslanectví ČR v Hanoji tímto oznamuje, že s ohledem na soustavnou snahu o zefektivnění objednávacího systému bude od 1.10.2018 objednávání žadatelů prováděno prostřednictvím e-mailové adresy visa_hanoi@mzv.cz administrované Vízovým odborem MZV ČR.

První registrace proběhne dne 4. 10. 2018 od 15 hodin vietnamského času. Platný alfanumerický kód bude zveřejněn na webových stránkách velvyslanectví www.mzv.cz/hanoi.

E-mail musí splňovat požadavky uvedené na webových stránkách zastupitelského úřadu, jinak bude z dalšího zpracování vyřazen.

Objednávání není určeno pro žadatele o zaměstnanecké karty.

Kapacita zastupitelského úřadu čítá 160 slotů měsíčně.

S odkazem na požadavky, které e-mail musí obsahovat a které jsou k dispozici na webových stránkách zastupitelského úřadu, obsahují tyto požadavky mimo jiné následující text: Pro tento druh objednání je třeba v předmětu e-mailové zprávy napsat aktuální alfanumerický kód, který platí do naplnění kapacity zastupitelského úřadu a obnovuje se po uplynutí 4 týdnů. Přesný čas obnovení alfanumerického kódu bude vždy zveřejněn na webových stránkách zastupitelského úřadu. V případě neuvedení alfanumerického kódu do předmětu e-mailu bude Váš e-mail systémem označen jako spam a bude automaticky vyřazen.(podtrženou pasáž zvýraznil žadatel).

Dne 04.10.2018 v v 5:33 hod. byla na webových stránkách zastupitelského úřadu v českém jazyce vyvěšena informace, že nový alfanumerický kód platný od 4.10.2018 od 15 hodin vietnamského času je: 4CTB2U78. Na e-maily doručené před tímto datem a hodinou nebude brán zřetel a budou
považovány za neplatné. V 5:40 hod vietnamského času byla tato informace vyvěšena i na webových stránkách Zastupitelského úřadu ČR v Hanoji ve vietnamské verzi.

Pro potřebu zastupování mých současných i budoucích klientů, občanů Vietnamu, kteří usilují nebo budou usilovat o možnost osobně podat svoje žádosti o pobytová oprávnění na Velvyslanectví ČR v Hanoji, žádám tímto podle z.č. 106/1999 Sb. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, jakožto povinného, o informace, a to:

1. Kde a jakým způsobem je či byla zveřejněna informace o přesném času obnovení (nezaměňovat s vyvěšením) alfanumerického kódu na den 04.10.2018.

2. Kdo zpracovává příchozí e-maily ze dne 04.10.2018, tedy kdo kontroluje náležitosti přijatých e-mailů, kontroluje naplnění kapacity stanovených slotů a stanovuje termíny na ZÚ ČR v Hanoji.

3. Kolik e-mailů z prvních 160 příchozích bylo z důvodu chybějících náležitostí či neuvedení alfanumerického kódu dne 04.10.2018 vyřazeno z dalšího zpracování.

4. Zda za tyto vyřazené e-maily byla z dalších příchozích e-mailů doplněna kapacita 160 slotů.

5. Dále žádám o poskytnutí kopií příchozích e-mailů na e-mailovou adresu visa_hanoi@mzv.cz dne 04.10.2018 a odeslaných odpovědí na příchozí e-maily, a to následovně:

a) e-maily zaslané před 15 hodinou vietnamského času, tedy 10:00 hod. SEČ, dne 04.10.2018 na e-mailovou adresu visa_hanoi@mzv.cz, které mají být považovány za neplatné a kopii odpovědi na tyto e-maily, ze kterých bude zřejmé čas jejich doručení
b) kopii prvních 160 e-mailů doručených dne 04.10.2018 od 15:00 hod.,10:00 hod. SEČ, tedy emaily, které odpovídají počtu stanovených slotů, ze kterých bude zřejmé čas jejich doručení
c) vyznačení e-mailů z prvních 160 e-mailů, doručených dne 04.10.2018 od 15:00 hod. vietnamského času, tedy 10:00 hod. SEČ, které nesplňovaly požadavky a byly z dalšího zpracování vyřazeny a kopii odpovědi na tyto e-maily
d) kopii e-mailů, které došly po naplnění kapacity 160 slotů dne 04.10.2018 od 15:00 hod.,10:00 hod. SEČ, tedy e-maily, které byly zařazeny ke zpracování za e-maily, které nesplňovaly požadavky a byly z dalšího zpracování vyřazeny, ze kterých bude zřejmé čas jejich doručení.
e) Žádost o zaslání kopie e-mailů, přijatých dne 04.10.2018 na e-mailové adrese visa_hanoi@mzv.cz, odesílatele ilona.pf@seznam.cz, ze kterých bude zřejmý čas jejich doručení
Žadatel žádá, aby mu požadované informace byly poskytnuty povinným bez osobních nebo jiných citlivých údajů žadatelů.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a po uhrazení nákladů spojených s vyhledáváním informací rozhodlo o poskytnutí:

Ad 1. Informace o času obnovení alfanumerického kódu (tj. zahájení další vlny objednávání) na den 4. 10. 2018 byla zveřejněna na webových stránkách ZÚ Hanoj dne 27. 9. 2018.

Ad 2. Došlé e-maily ze dne 4. 10. 2018 byly zpracovány pracovníky Vízového odboru MZV, kteří zkontrolovali jejich náležitosti, naplnění kapacity stanovených slotů a jednotlivým žadatelům stanovili termíny pro podání jejich žádostí na Velvyslanectví ČR v Hanoji.

Ad 3. Z prvních 152 doručených e-mailů nebyl vyřazen z dalšího zpracování pro chybějící náležitosti či neuvedení kódu žádný, avšak všechny tyto e-maily byly vyřazeny pro jejich předčasné doručení (poznámka: kapacita ZÚ je příjem 160 žádostí, avšak z důvodu možnosti objednání více osob v jednom e-mailu je kapacita přijatých objednávek nastavena o 8 nižší).

Ad 4. Ano.

Ad 5. V přiložených balících zasíláme požadované e-maily, které byly anonymizované, a to dle jednotlivých kategorií:

a) - E-maily doručené před zahájením objednávání.

     - Odpovědi na tyto e-maily, které byly doručeny objednací schránky a zaplnily kapacitu pro  objednávání - doručena odpověď o neplatnosti objednávky z důvodu předčasného doručení.

   - Odpovědi na ostatní předčasně doručené e-maily, které byly zařazeny před zahájením řádného času objednávání do schránky nad limit – těmto byla doručena automatická odpověď o nadlimitním doručení. Vzhledem k vysoké administrativní náročnosti, na tyto e-maily nebyla zasílána odpověď o neplatnosti z důvodu předčasného doručení, neboť podstatný je výsledek, tj. ta skutečnost, že se nejednalo o řádnou objednávku a na jejím základě nebyl žadateli stanoven termín. Výsledku bylo dosaženo i doručením automatické odpovědi o nadlimitním doručení.

b) E-maily, kterým byl stanoven termín, doručené řádně po zahájení objednávání. Jedná se o první e-maily, které byly doručené po zahájení objednávání, avšak byly primárně zařazeny do složky nad limit, následně jim byl stanoven termín pro podání žádosti, neboť jimi byly nahrazeny e-maily doručené před zahájením termínu objednávání.

c) Viz odpověď na bod a), jedná se o stejnou kategorii prvních 152 e-mailů, které vyřazeny z důvodu, že byly zaslány před termínem.

d) E-maily, které byly doručeny po naplnění kapacity.

e) E-maily odesílatele ilona.pf@seznam.cz

.