Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odměňování vedoucích pracovníků

 

Žádost  ze dne 3. 2. 2019.

V návaznosti na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručenou Ministerstvu zahraničních věcí České republiky (dále jen „ministerstvo“) dne 3. 2. 2019, kterou požadujete poskytnutí informací o výši veškerých ministerstvem vyplacených platů, odměn a jiných příjmů a o dalších benefitech spojených s výkonem funkcí ministra, státního tajemníka a náměstků za kalendářní rok 2018, Vám v příloze zasíláme požadované informace.

Vzhledem k tomu, že jste ve své žádostí vyslovila souhlas se zasláním požadovaných údajů v anonymizované podobě, přičemž i samo ministerstvo takovou anonymizaci považuje za nezbytnou z důvodu ochrany soukromí a osobních údajů dotčených osob, zasíláme požadované informace týkající se náměstků ministra (státní tajemník má rovněž postavení náměstka ministra) ve formě, která odpovídá podstatě provedené anonymizace.

Plat člena vlády je stanoven § 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Ministrovi dále náleží náhrady výdajů, které se dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb. stanoví procentem z platové základny. V roce 2018 pobíral pan ministr Stropnický jako místopředseda vlády plat od Úřadu vlády. Rovněž tak i pan ministr Hamáček pobíral v roce 2018 jako místopředseda vlády plat od Úřadu vlády. Panu ministrovi Petříčkovi byl v uplynulém roce vyplacen za období od 16.10. do 31.10. tarifní plat 75 496 Kč a za měsíce listopad až prosinec pak 289 400 Kč. Jeho paušální náhrady pak v období od 16.10 do 31.10. činily 11 009 Kč a za měsíce listopad až prosinec 42 200 Kč.

Vedení ministerstva od úrovně náměstka ministra využívá služební vozy pro služební účely. Ministr zahraničních věcí patří mezi tzv. chráněné osoby, jeho dopravu zajišťuje Policie ČR.

přílohy

Platové náklady včetně odměn 2018 111 kB pdf (Acrobat dokument) 13.2.2019

.