Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odměny vedení MZV

 

Žádost ze dne: 23.2.2021

Dotaz:

„Informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné  a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří

a)      vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo

b)     se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např. kontrolní, dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo

c)      provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo

d)     mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo

e)      svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření povinného subjektu

a to za kalendářní rok 2020 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2020 do 31.12.2020).

 

Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné funkční požitky – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců (částky všech příjmů prosím uvádějte v hrubé výši tj. před zdaněním).“

 

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že jste ve své žádostí vyslovil souhlas se zasláním požadovaných údajů v anonymizované podobě, přičemž i samo ministerstvo takovou anonymizaci považuje za nezbytnou z důvodu ochrany soukromí a osobních údajů dotčených osob, zasíláme požadované informace týkající se náměstků ministra (státní tajemník má rovněž postavení náměstka ministra) ve formě, která odpovídá podstatě provedené anonymizace.

Plat člena vlády je stanoven § 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Ministrovi dále náleží náhrady výdajů, které se dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb. stanoví procentem z platové základny. Panu ministrovi Petříčkovi byl v uplynulém roce vyplacen za období 1 – 12/2020 tarifní plat 173 200 Kč/měsíc. Jeho paušální náhrady pak ve stejném období činily 303 600 Kč celkem.

Vedení ministerstva od úrovně náměstka ministra využívá služební vozy pro služební účely. Ministr zahraničních věcí patří mezi tzv. chráněné osoby, jeho dopravu zajišťuje Policie ČR.

.