Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odškodnění za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi

 

Dne 1. října 2009 nabyl účinnosti zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik.

Nárok na vypořádání musel být uplatněn formou písemné žádosti nejpozději do 31. prosince 2012 u Ministerstva vnitra ČR, odbor správy majetku, P.O. BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7.

Nárok mohou uplatnit pouze osoby, které jsou ke dni nabytí účinnosti výše uvedeného zákona občany České republiky a které v období od 5. listopadu 1938 do 18. března 1939 zanechaly a po dobu do 23. května 1945 pozbyly na území Podkarpatské Rusi svůj nemovitý majetek a již se k němu do 29. června 1945 nemohly vrátit nebo zanechaly a pozbyly svůj nemovitý majetek na území Podkarpatské Rusi v souvislosti se smluvním postoupením tohoto území Svazu sovětských socialistických republik, a jsou schopny tyto skutečnosti doložit způsobem předepsaným v § 6 uvedeného zákona. Za splnění podmínek stanovených uvedeným zákonem mohou být oprávněnými osobami i manžel a děti osoby, která má nárok na odškodnění.

Odškodnění bude vypláceno v penězích do maximální výše 2 000 000 Kč.

Plné znění zákona je možné najít na stránkách Ministerstva vnitra České republiky. Podrobnosti, týkající se dohledání příslušné podkladové dokumentace pro žadatele na území Ukrajiny jsou uvedeny na webové stránce Generálního konzulátu České republiky ve Lvově.

V případě potřeby podrobnější informace je možné obrátit se přímo na Generální konzulát České republiky ve Lvově

.