Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

OKsystem a.s. - doplňující žádost

 

Žádost ze dne 17. 9. 2019

Ve své doplněné žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené MZV dne 17. září 2019, se domáháte poskytnutí následujících informací: 1) Má Váš resort uzavřené jakékoliv smluvní závazky se společností OKsystem a.s.? 2) Na jaké částky jsou tyto smlouvy uzavřené? Resp. kolik vyplácí na jednotlivých smlouvách Váš resort společnosti OKsystem a.s.? 3) Jaké mají tyto smlouvy povahu? Jsou jednorázové (např. dodání zboží) anebo na sjednanou dobu (např. licence, provoz, vývoj)? 4) Kolik finančních prostředků Váš resort již na smlouvách jak běžících, tak uzavřených, společnosti OKsystem a.s. vyplatil a v jakém časovém horizontu?

MZV část požadovaných informací poskytuje níže a ve formě přiložené tabulky.

MZV uzavřelo s dodavatele OKsystem a.s., IČO 27373665, níže uvedené smlouvy:

SM č. 1003752006 „Údržba systému OK Mzdy“

  • uzavřena dne 6. 10. 2000 na dobu neurčitou
  • ke dni 23. 9. 2019 splněno v Kč s DPH: 5 322 465,40 Kč (s ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění se měnilo DPH, je částka uvedena s DPH)
  • uveřejněna v registru smluv

SM6116-003 „Výměna personálního systému“

  • platnost: 27. 5. 2016 - 2. 12. 2016
  • splněno v Kč bez DPH: 3 400 000 Kč
  • uveřejněno na profilu zadavatele v NEN

SM6117-001 „Podpora pro Systém OKbase“

  • platnost: 30. 3. 2017 – 28. 6. 2019
  • splněno v Kč bez DPH: 1 980 112 Kč
  • uveřejněno v registru smluv

S dotčeným dodavatelem byly dále uzavřeny jednorázové objednávky, jejichž předmět plnění nebyl obsažen v plnění výše uvedených smluv. Jedná se např. o školení uživatelů či zpracování výstupních dat pro IS MF. Objednávky (27 objednávek) byly uzavřeny, resp. vystaveny MZV a akceptovány dodavatelem, v letech 2009-2019 v celkové částce 2 092 945 Kč vč. DPH.V přiloženém seznamu jsou uvedeny také objednávky, na které se již nevztahuje povinnost archivace dokumentace k veřejné zakázce. Jedná se o objednávky vystavené a akceptované do 31.3.2012. Pokud se na objednávku vztahuje uveřejňovací povinnost, byla uveřejněna v registru smluv (týká se pouze OB7117-054).

Jak bylo uvedeno výše, dokumenty k veřejným zakázkám zadávaným před 1.4.2012 již zadavatel není povinen ukládat. MZV nedisponuje dotčenými objednávkami (vyjma v registru uveřejněných), tj. ve strojově čitelné podobě. Z dostupných zdrojů je možné objednávky převést do požadovaného formátu, nicméně z důvodu kapacity a vytíženosti pracovníků MZV by bylo nutné provést mimořádné vyhledání a zpracování daných dokumentů nad rámec jejich běžných povinností.

Pokud trváte na poskytnutí starších objednávek v požadovaném formátu, je nutné v tomto rozsahu Vaši žádost zpoplatnit.

                                                                                                 

 

přílohy

Kniha vydaných objednávek 664 kB pdf (Acrobat dokument) 2.10.2019

.