Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Opatření MZV vůči vládám sousedních zemí

 

Žádost z 12. 8. 2017.

Žádám o informaci 0 opatřeních, která činí Ministerstvo zahraničí ČR vůči vládám sousedních zemí v případech, které degradují, či ohrožují celistvost, svrchovanost a bezpečnost našeho státního území.

Bereme na vědomí Vaše obavy, nicméně Ministerstvo zahraničních věcí nepociťuje ohrožení celistvosti, svrchovanosti či bezpečnosti našeho státního území.

V Česko-slovensko-německé smlouvě o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992 se smluvní strany dohodly na tom, že vzájemně respektují svou svrchovanou rovnost, územní celistvost, neporušitelnost svých hranic, atd. Dle našeho názoru Spolková republika Německo tento závazek neporušila.

Česko-německé vztahy jsou nadstandardní, což dokládá v prvé řadě činnost Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB) a Česko-německého diskusního fóra. Obě platformy vznikly z potřeby zmírnit traumata novodobé česko-německé historie primárně podporou vzdělávacích aktivit přispívajících k budování sebevědomé a informované občanské společnosti na obou stranách hranic rezistentní vůči jakýmkoliv formám populismu. Jejich činnost spolufinancují vlády ČR a SRN.

Vztahy se SRN se neustále zkvalitňují a zintenzivňují, což dokazuje i nejnovější česko-německá konzultační platforma „Česko-německý strategický dialog“. Jejich aktivní rozvíjení je jednou z klíčových priorit české zahraniční politiky. Vedle toho probíhá rovněž stále na obou stranách hranice oblíbenější sousedský dialog s nejbližšími spolkovými zeměmi a jejich obyvateli.

Také vztahy České republiky s Rakouskem jsou založené na vzájemné důvěře a respektu a v posledních letech procházejí obdobím „renesance“. Důkazem tohoto velmi pozitivního vývoje jsou zejména zvýšená frekvence politických kontaktů mezi oběma zeměmi, rozvoj nových formátů spolupráce nebo zahájení nových česko-rakouských projektů. 

Otázka vyvěšení mapy „Heimat Sudetenland“ v soukromé restauraci u Znojma není předmětem bilaterálních vztahů se SRN ani Rakouskem. Ohledně nápisu Landesgrenze (zemská hranice) můžeme pouze uvést, že označuje hranici spolkové země Bavorsko (neboli Svobodného státu Bavorsko). 

.