Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Organizační struktura a obsazení řídících funkcí na MZV

 

od 1.1.1990 do 13.11.2012

Informace týkající se organizační struktury MZV ČR jsou zveřejňovány ve Zprávě o zahraniční politice ČR, která je publikována každoročně od roku 1999 v kapitole Zahraniční vztahy - Výroční zprávy.

Ostatní informace tj. organizační schémata MZV vydaná před rokem 1999 a údaje o vedoucích pracovnících MZV všech stupňů řízení od roku 1993 do současnosti nemá MZV k dispozici a jejich vyhledání a poskytnutí formou tabulky včetně údajů o datu nástupu a odchodu z funkce by si vyžádalo vyšší časové i finanční náklady. Personální a technická kapacita příslušných odborů neumožňuje pořízení požadovaných souborů informací při zajištění řádného chodu odboru a pracovního vytížení zaměstnanců, jejichž pracovní povinnosti vyplývají z organizačního a pracovního řádu MZV.

V souladu s platnou legislativou může povinný subjekt za poskytnutí informací žádat uhrazení nákladů, a to podle § 17 výše uvedeného zákona, který v odst. 1 stanovi, že za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací lze požadovat úhradu. Ta se stanovi formou hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, případně mzdy a z ostatních osobních nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací a v současné době činí v resortu MZV 220 Kč. Podle ustanovení § 17 odst. 5 je žadatel o výši nákladů informován a jejich úhradu je třeba provést před poskytnutím informace.

.