Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

OSN - možnosti uplatnění

 

Žádost ze dne 4. 7. 2018.

Jsem studentkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zájmem o diplomacii. Když jsem si zjišťovala možnosti uplatnění v Organizaci spojených národů, objevila jsem zajímavý Junior Professional Officer Programme (o ten bych zájem měla především - https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=AEP) a dále také Young professionals programme (https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=nce). Oba spočívají v zaškolování zájemců o kariéru v OSN, avšak pouze v zemích, které jsou účastny tohoto programu. Ráda bych se tedy touto cestou informovala o tom, zda Česká republika do budoucna plánuje zařazení do tohoto programu, jelikož mám skutečný zájem se ho účastnit, avšak v současnosti je mi to neúčastí ČR znemožněno.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

MZV ČR má zájem na zvyšování počtu občanů ČR v mezinárodních organizacích včetně OSN. Za tím účelem v 5. výboru Valného shromáždění OSN spolu s dalšími zeměmi ČR prosadila zvýšení transparentnosti výběrových řízení při obsazování pracovních míst v OSN. Proces výběrových řízení je více než dříve podřízen kontrole členských států OSN.

OSN nevybírá za účast ve výběrových řízeních žádné poplatky. Přihlášky se podávají výhradně elektronicky přes webový portál OSN a tudíž příležitosti k zaměstnání v OSN jsou snadno dostupné všem zájemcům.

V obdobích, kdy počet občanů ČR v systému OSN klesal pod nezávaznou doporučenou hranici (vypočtenou pro každou členskou zemi OSN),  byla ČR navíc účastníkem programů typu YPP (Young Professional Programme) či JPO - dříve AEProgramme. Po dosažení standardní úrovně počtu občanů ČR v OSN v těchto programech (zejména vzhledem k vysokým nákladům) ČR nepokračuje.

MZV se snaží zatraktivnit práci v OSN zajišťováním různých aktivit. Pro mladé zájemce MZV ČR podporuje programy  modelů OSN na školách v ČR a vypisuje výběrová řízení na neplacené stáže na MZV a na Stálých misích při OSN v zahraničí.

Kromě toho je ČR zapojena do projektu "Mládežnických delegátů v OSN"  zastřešeném DESA OSN a MZV společně s MŠMT a Českou radou dětí a mládeže každoročně vybírá 2 studenty VŠ k reprezentaci mládeže ČR na zasedáních OSN v New Yorku. Výběr mládežnických delegátů na období září 2018 - září 2019 právě proběhl podle výzvy k podání přihlášek zveřejněné na webu v červnu t.r.

.