Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřovací knihy

 

Žádost ze dne 22. 5. 2019.

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) dne 22. 5. 2019, kterou požadujete poskytnutí následujících informací: „kdo a jakým způsobem vydává ověřovací knihy (knihy sloužící k ověřování podpisů či vidimaci listin) honorárním konzulátům; zda jsou zvlášť vydávány knihy k ověření podpisů a zvlášť knihy k vidimaci listin; kde a jakým způsobem je vydání ověřovacích knih evidováno; na jakou dobu se ověřovací knihy vydávají, zda na konkrétní časové období či do popsání knihy; jak se s knihami nakládá po ukončení doby, na kterou byly vydány či po jejich zaplněn; kdo a za jakých podmínek a po jak dlouhou dobu knihy uchovává; za jakých podmínek je možno do knih nahlédnout; zda pro vidimace a ověření podpisů prováděných na honorárních konzulátech platí jiné právní předpisy či podmínky než pro vidimace a ověření podpisů prováděné na území ČR.“

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

Problematika ověřování na zastupitelských úřadech ČR a na konzulárních úřadech vedených honorárními konzulárními úředníky je upravena zákonem č.150/2017 Sb., o zahraniční službě, vyhláškou č. 187/2017 Sb., o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti, a vnitřními předpisy MZV ČR.

Ad 1) V případě, že je honorární konzulární úředník pověřen výkonem agendy ověřování, je mu ověřovací kniha předána dohlížejícím zastupitelským úřadem. Zastupitelský úřad si ověřovací knihu vyžádá na příslušném odboru MZV ČR.

Ad 2) Do ověřovací knihy se zapisují všechny provedené ověřovací úkony, tedy vidimace listin, vyšší ověření i legalizace podpisů.

Ad 3) Vydání knihy honorárnímu konzulárnímu úředníkovi se provádí protokolárním způsobem.

Ad 4) Ověřovací kniha se vydává na neomezenou dobu a nahrazuje se novou po jejím zaplnění zápisy.

Ad 5) Pro ověřovací knihu je stanovena skartační lhůta 10 let, kniha je po tuto dobu uložena na konzulárním úřadu vedeném honorárním konzulárním úředníkem nebo na dohlížejícím zastupitelském úřadu.

Ad 6) Nahlížení do ověřovací knihy není možné. Ověřovací činnost není řízením vedeným ve správním řízení podle správního řádu.

Ad 7) Od 1. 7. 2017 je provádění ověřování na zastupitelských úřadech ČR a na konzulárních úřadech vedených honorárními konzulárními úředníky upraveno zákonem č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, vyhláškou č. 187/2017 Sb., o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti.

.