Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Označení pozemků ve vlastnictví ČR se stavbou jiného vlastníka než ČR

 

žádost ze dne 13. 2. 2020

Dotaz: Žádám informaci spočívající v označení pozemků (parcelní číslo a katastrální území), které jsou zastaveny stavbou jiného vlastníka než České republiky, k nimž Vám přísluší právo hospodařit s majetkem státu, a kde je uzavřena nájemní smlouva či jiný právní vztah podle nějž má osoba vlastnící stavbu na pozemku státu povinnost (např. rozhodnutí soudu) hradit úplatu za to, že nemovitost je postavena na stavbě jiného vlastníka (státu). V případě, že má MZV k dispozici rozhodnutí soudu v této věci, kdy soud buď určil povinnost úplaty vlastníkovi stavby na pozemku státu a/nebo naopak určil, že takový vlastník povinnost úplatu hradit nemá, prosím označení těchto rozhodnutí soudem, spisovou značkou a jednacím číslem, případně též o zaslání těchto rozhodnutí. Dále si Vás dovoluji požádat o sdělení, zda máte k dispozici metodiku, podle níž MZV určuje, zda je vlastník stavby postavené na pozemku státu hradit úplatu za užívání tohoto pozemku či nikoliv a metodiky určení výše úplaty za užívání. Žádám též o zaslání uvedených metodik či postupů

(bez ohledu na jejich skutečný název).

Odpověď: Ministerstvo zahraničních věcí nemá uzavřeny nájemní smlouvy či jiné právní vztahy, na jejichž základě by měla osoba vlastnící stavbu na pozemku ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Ministerstva zahraničních věcí povinnost hradit jakoukoliv úplatu. Rovněž tak nedisponujeme rozhodnutím soudu, kde by soud určil povinnost úplaty vlastníkovi stavby na pozemku státu  nebo od této povinnosti byl vlastník stavby rozsudkem zproštěn. Ministerstvo zahraničních věcí nemá nastaveny žádné postupy ani vydanou metodiku, podle níž by určoval, zda vlastník stavby postavené na pozemku státu hradí úplatu za jeho užívání.

.