Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         english                        česky                    

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Partnerská víza

 

Vážená paní/pane, Zasílám žádost o poskytnutí informace ohledně partnerského víza.
S přítelem již 6 měsíců žijeme a cestujeme po světě a plánujeme se vrátit do ČR. Já mám České občanství, přítel je Brit (UK). 1) Jaké dlouhodobé vízum by mu umožnilo žít na území celého Schenghenského prostoru bez 90 denního omezení a 2) co musíme doložit, aby mu tento status byl udělen? Jaká jsou časová rozmezí procesu.

 

Odpověď k bodu 1) S ohledem na skutečnost, že se jedná o pár, kdy je partnerka britského občana občanka ČR, lze využít institut trvalého partnerského vztahu ve smyslu § 87b odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). Předmětné ustanovení říká: „Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU a doprovází občana EU na území nebo následuje občana EU, který na území pobývá, je povinen požádat ministerstvo o vydání povolení k přechodnému pobytu, pokud hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce.“  O povolení musí cizinec požádat do 3 měsíců ode dne vstupu na území. O přechodném pobytu rodinného příslušníka je tedy rozhodováno přímo na území, neboť občané Velké Británie mají bezvízový styk na krátkodobý pobyt, tj. pobyt do 90 dnů a do ČR tak mohou přicestovat bezvízově.

Odpověď k bodu 2) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je žadatel povinen předložit, podle §87b odst 3 a) náležitosti uvedené v § 87a odst. 2, tj: 1. podle § 42b odst. 1 písm. d) tj. doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání a 2. doklady o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, b) doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, c) doklad o pobytu občana Evropské unie na území. Upozorňujeme, že posouzení žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU je v plné kompetenci Ministerstva vnitra ČR, které o žádosti rozhoduje. Pro bližší informace proto doporučujeme obrátit se přímo na Ministerstvo vnitra, tel. 974 811 111, email: posta@mvcr.cz, případně nalézt příslušné informace na jejich webových stránkách:

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-cizince-obcane-eu-a-jejich-rodinni-prislusnici-trvaly-pobyt.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

.