Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Periodika, vydávaná MZV a Ústavem mezinárodních vztahů

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydává měsíčník Zahraniční politika ČR ve dvou řadách Data a Dokumenty nákladem 100 ks a 100 ks. Distribuován je poštou na vlastní náklady.

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,  Nerudova 3, 118 50 Praha 1 vydává periodika:

Mezinárodní politika

Měsíčník pro širokou čtenářskou veřejnost, která se zajímá o současné události a vývojové trendy v mezinárodních vztazích. Na jeho stránkách můžete nalézt analýzy a komentáře, důležité dokumenty EU, NATO a OBSE a recenze knižních novinek z oboru.
Cena jednoho čísla 59 Kč, počet stran 40. Náklad 1600 kusů

Mezinárodní vztahy

Teoretický čtvrtletník pro odbornou veřejnost zabývající se teoretickými a praktickými aspekty mezinárodních vztahů, bezpečnostní problematikou, globálními problémy, recenzuje hlavní díla v těchto oblastech.
Cena jednoho čísla 95 Kč, průměrný počet stran 138. Náklad 1000 kusů

Perspectives. Review of International Affairs

Recenzovaný odborný časopis, vydávaný dvakrát ročně v anglickém jazyce. Vychází od roku 1993 a je recenzovaný od roku 2002. V současnosti je vůdčím časopisem ve svém oboru v celém regionu střední a východní Evropy. Zabývá se řadou otázek od teorií mezinárodních vztahů po soudobou mezinárodní politiku, včetně regionálních a globálních problémů, jež ovlivňují mezinárodní vztahy.
Cena za ročník 50 USD, za jedno číslo 30 USD, průměrný počet stran 114. Náklad 500 kusů

Distribuce: vlastními silami, distribučními firmami:  A.L.L. production (F.Veselého 2635/15, Praha 9), PNS a.s. (Paceřická 1/2773, Praha 9)
Tisk: Petr Dvořák – Tiskárna (Na zlaté stezce 1055, 263 01  Dobříš)

.