Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Platy zaměstnanců na Stálé delegaci při NATO

 

MZV obdrželo žádost o poskytnutí informací o výši platu velvyslance, zástupce velvyslance, vedoucího politické sekce a řadových referentů na Stálé delegaci ČR při NATO (dále „SD NATO“), dále klíče k výpočtu platů a informace o náhradách některých výdajů, poskytovaných těmto zaměstnancům.

Ke klíči k výpočtu platu poskytujeme následující informace:

1. Uvedení zaměstnanci jsou dle přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., katalogu správních činností a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (dále jen „nařízení vlády č. 304/2014 Sb.“), zařazeni do následujících platových tříd, které tvoří tzv. pevnou složku platu:

Velvyslanec je zařazen do platové třídy T15. V závislosti na zařazení do platového stupně dle let započitatelné praxe, na základě nařízení vlády č. 304/2014 Sb., se jeho základní pevná složka platu pohybuje v rozmezí 30.030–45.140 Kč/měsíčně hrubého.

Zástupce velvyslance je zařazen do platové třídy T14. V závislosti na zařazení do platového stupně dle let započitatelné praxe, na základě nařízení vlády č. 304/2014 Sb., se jeho základní pevná složka platu pohybuje v rozmezí 26.110–39.250 Kč/měsíčně hrubého.

Vedoucí politického úseku je zařazen do platové třídy T12. V závislosti na zařazení do platového stupně dle let započitatelné praxe, na základě nařízení vlády č. 304/2014 Sb., se jeho základní pevná složka platu pohybuje v rozmezí 20.450–30.750 Kč/měsíčně hrubého.

Referenti jsou zařazeni do platové třídy T8–T10. V závislosti na zařazení do platového stupně dle let započitatelné praxe, na základě nařízení vlády č. 304/2014 Sb., se základní pevná složka platu referenta pohybuje v rozmezí 14.540–25.740 Kč/měsíčně hrubého.

2. Dále se jejich plat skládá z tzv. pohyblivé složky platu, kam patří příplatek za vedení a osobní příplatek:

Příplatek za vedení přísluší představeným v rozpětí stanoveném přílohou č. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, tedy vedoucímu úseku a zástupci vedoucího úřadu 20–30 % z platového tarifu, pro vedoucího zastupitelského úřadu 30–40 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu.

3. Výše náhrad některých výdajů je stanovena § 4 až 6 nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, přičemž základ pro výpočet zvýšených životních nákladů stanoví zaměstnavatel v rozmezí 25 % až 52 % z platu stanoveného zaměstnanci, tato částka se násobí přepočítací relací pro zemi výkonu práce, která je v současné době nastavena na koeficient 0,435079.

4. Celkový souhrn měsíčních nákladů na platy a náhrady výdajů pro tuto skupinu zaměstnanců MZV vyslaných na SD NATO měsíčně činí 218.160,- Kč hrubého a 28.948,- EUR.

 

 

.