Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Počet vězněných občanů ČR v zahraničí k 31.12.2020

 

Žádost ze dne: 12.2.2021

Dotaz:

„1)  počet vězněných občanů České republiky v zahraničí k 31. 12. 2020

2) kolik českých občanů a v jakých zemích je vězněno z důvodu spáchání či podezření ze spáchání deliktu spojeného s drogovou kriminalitou

3) kolik českých občanů, kdy a z jakých zemí bylo předáno do České republiky na základě bilaterální transferové smlouvy - smlouvy o předávání odsouzených osob mezi Českou republikou a státem, kde byl český občan vězněn a kolik transferů bylo uskutečněno u odsouzených za delikt z oblasti drogové kriminality

4) kolik českých občanů, kdy a z jakých zemí bylo předáno do České republiky na základě multilaterální transferové smlouvy - smlouvy o předávání odsouzených osob, které je Česká republika signatářem.

5) kolik občanů cizí státní příslušnosti, kdy a do jakých zemí bylo předáno z České republiky na základě bilaterální transferové smlouvy - smlouvy o předávání odsouzených osob mezi Českou republikou a státem, jehož občanem byl vězněný a kolik transferů bylo uskutečněno u odsouzených za delikt z oblasti drogové kriminality

7) kolik občanů cizí státní příslušnosti, kdy a do jakých zemí bylo předáno z České republiky na základě multilaterální transferové smlouvy - smlouvy o předávání odsouzených osob, které je Česká republika signatářem a kolik transferů bylo uskutečněno u odsouzených za delikt z oblasti drogové kriminality

8) prosím o zaslání informace ohledně protokolu uzavírání MS, dle jakého pravidla se řídí, jaká země je uvedena v názvu bilaterální smlouvy na prvním či druhém místě?“

 

Odpověď:

k bodu 1

Počet vězněných českých občanů v zahraničí k 31.12.2020 dosahuje 652 osob.

k bodu 2

MZV eviduje 74 případů z niž je nejvíce osob vězněno v Německu 17 osob, Rakousku 154 osob, Velké Británii 8 osob, Slovensku 7 osob, Španělsku 5 osob a Polsku 3 osoby.

Upozorňujeme však, že dle zákona o zahraniční službě 150/2017 §17 (3)  - „zastupitelský úřad poskytuje přiměřenou pomoc občanovi omezenému na osobní svobodě, pokud o to požádá“, tzn., že ne ve všech případech se úřad o zadržení dozví.

k bodu 3 - 7

Problematika předávání osob do/z ČR na základě bilaterální či multilaterální smlouvy není v gesci MZV, doporučujeme Vám se obrátit na Ministerstvo spravedlnosti  - Mezinárodní odbor pro trestnou činnost.

k bodu 8

Tak též problematiku uzavírání MS a s tím spojená pravidla má v gesci Ministerstvo spravedlnosti  - Mezinárodní odbor pro trestnou činnost. 

.