Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Počty víz

 

Žádost ze dne 6.1.2021

Dotaz:

„dovolte položit dotaz týkající se problematiky zaměstnávání cizinců, konkrétně mě zajímají informace týkající se kvót vypsaných pro možnost podat žádosti o krátkodobá nebo dlouhodobá víza a jiných pobytových oprávnění (dlouhodobé a trvalé pobyty), které opravňují úspěšné

žadatele k byť sezónnímu zaměstnávání, kdy žádám o sdělení informací o počtu vypsaných termínů, odbavených žadatelů, počtu dosud vyřízených žádostí, počtu žádostí, které byly vyhodnoceny jako nepřípustné. Případně žádám o sdělení, jaké informace a v jakém rozsahu vede správní orgán týkající se výše uvedené

problematiky, a tyto žádám sdělit. Pakliže takové statistiky existují, žádám správní orgán o jejich poskytnutí, ideálně ve verzi.xls. Prosím také o sdělení, v jakém rozsahu (případně odkaz na přísl. zákonné ustanovení), je správní orgán v této oblasti vést údaje. V případě, že by správní orgán disponoval daty i pro minulá léta, zejm. od roku 2014 dosud, budu velice vděčen za jejich poskytnutí.“ 

Odpověď:

Z vašeho dotazu jsme dovodili níže uvedené dotazy.

 

  1. Sdělení informací o počtu vypsaných termínů pro podání žádostí o krátkodobá a dlouhodobá víza za účelem sezonního zaměstnání.
  2. Sdělení počtu odbavených žadatelů, tj. počet přijatých žádostí o krátkodobá a dlouhodobá víza za účelem sezonního zaměstnání.
  3. Sdělení počtu dosud vyřízených žádostí.
  4. Sdělení počtu žádostí, které byly vyhodnoceny jako nepřípustné.
  5. Sdělení jaké informace a v jakém rozsahu vede správní orgán týkající se výše uvedené problematiky, a tyto žádám sdělit. Pakliže takové statistiky existují, žádám správní orgán o jejich poskytnutí.
  6.  Prosím také o sdělení, v jakém rozsahu (případně odkaz na přísl. zákonné ustanovení), je správní orgán povinen v této oblasti vést údaje.

Odpovědi na vaše dotazy uvádíme dále.

 

ad1/ Touto informací MZV nedisponuje a žádný zákonný přepis neukládá MZV tyto informace evidovat a archivovat.

 

ad 2/ Pobytový titul za účelem sezonního zaměstnání v české legislativě existuje od poloviny roku 2017.  Statistika přijatých žádostí za roky 2018, 2019 a 2020 je celosvětově následující:

image1

image1

ad 3/  Krátkodobá víza za účelem sezonního zaměstnání byla udělena následovně:

 

2018 - 643,  2019 - 1 076,  2020 - 12 583

 

Otázka počtu dlouhodobých víz za účelem sezonního zaměstnání patří do kompetence MV, které vede řízení o těchto žádostech a rozhoduje o jejich udělení nebo zamítnutí.

 

ad 4/ Touto informací MZV nedisponuje a žádný zákonný přepis neukládá MZV tyto informace evidovat a archivovat.

 

ad 5/ Správní orgán vede statistiku přijatých žádostí o pobytové tituly a statistiku udělených/zamítnutých žádostí u krátkodobých schengenských víz. Uvedená statistika byla dle požadavku poskytnuta v bodu 2/ a 3/.

 

ad 6/ Správní orgán není povinen v této oblasti vést údaje.

.