Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         english                        česky                    

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podání opravného prostředku proti rozhodnutí genenerálního ředitelství EK

 

Předmětný dotaz není žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dotaz se týká obsahu právních norem, případně vnitřních norem Evropské komise, nikoli informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., resp. informací vznikajících v působnosti Ministerstva zahraničních věcí.

Nad rámec zákona č. 106/1999 Sb. si Vám však v souladu se zásadou dobré správy dovolujeme sdělit obecnou informaci, že pro žaloby podané fyzickými nebo právnickými osobami proti aktům orgánů EU (které jsou jim určeny nebo které se jich bezprostředně a osobně dotýkají) i proti nečinnosti těchto orgánů (srov. čl. 263  a 265 Smlouvy o fungování EU) je v první instanci příslušný Tribunál, který je součástí Soudního dvora EU se sídlem v Lucemburku. V této souvislosti však upozorňujeme na ustálenou rozhodovací činnost Tribunálu (dříve Soudu prvního stupně) a Soudního dvora EU, která se k dotčené problematice vztahuje a podle které „návrh jednotlivce na zrušení odmítnutí Komise zahájit řízení o nesplnění povinnosti proti členskému státu je nepřípustný (…) Z článku [258 SFEU] totiž vyplývá, že Komise není povinna zahájit řízení o nesplnění povinnosti, avšak má v tomto ohledu diskreční pravomoc, která vylučuje právo jednotlivců vyžadovat od orgánu, aby zaujal stanovisko v určitém smyslu a podat žalobu na neplatnost proti jeho odmítnutí konat“ (rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 8. listopadu 2007 ve věci T-194/04 Bavarian Lager v. Komise, Sbírka rozhodnutí 2007 Strana II-4523, body 54 a 55 a tam citovaná judikatura; podobně viz rozsudek Soudního dvora ze dne 25. října 2007 ve věci C-167/06 P Komninou a další v. Komise, Sbírka rozhodnutí 2007 Strana I-141*, bod 64).

V případě, že budete požadovat další informace, doporučujeme obrátit se s dotazy ohledně procesu spojeného s vyřizováním stížností útvary Evropské komise přímo na Evropskou komisi, případně využít služeb advokáta.

.