Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podávání žádostí o zaměstnanecké karty na ZÚ Rabat a ZÚ Tunis

 

Žádost ze dne 17. 12. 2019.

Potvrzujeme přijetí žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jako SvInf), a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) dne 17. 12. 2019, kterou požadujete poskytnutí informací týkajících se objednávání cizinců na termíny k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na velvyslanectví České republiky v Rabatu (Maroko) a v Tunisu. Konkrétně se jedná o následující údaje od 1. 9. 2019:

- počet zaslaných žádostí v každém měsíci (nebo v každé objednávací vlně)

- časy a data zahájení objednávání

- časy a data posledního úspěšného uchazeče k objednání.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací a zároveň Vám dne 27. 12. 2019 sdělilo, že s ohledem na vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, bude lhůta pro poskytnutí informace v souladu s § 14 odst. 7 písm. a) SvInf prodloužena o 10 dnů.

V případě, že je usnesením vlády ČR stanovena pro zastupitelský úřad závazná roční kvóta pro příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu, je tento úřad zároveň v souladu se zákonem o pobytu cizinců povinen dodržovat maximální počet žádostí přijatých v příslušném kalendářní měsíci, tzn. dodržovat rovnoměrně i kvótu měsíční.  

ZÚ Tunis

měsíc

počet zaslaných žádostí

zahájení objednávání

čas a datum posledního úspěšného uchazeče k objednání

1.objednávání

19

1. 9. 2019 v 00:00

2. 9. 2019 v 10:48

2.objednávání

25

16. 12.2019 v 09:05

16. 12. 2019 v 10:01

Měsíční kvóta pro příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu mimo vládní programy cílené ekonomické migrace na ZÚ Tunis: 2,5.

ZÚ Rabat

měsíc

počet zaslaných žádostí

zahájení objednávání

čas a datum posledního úspěšného uchazeče k objednání

1.objednávání

226

3. 9. 2019 v 09:00

3. 9. 2019 v 09:01

2.objednávání

205

7. 10. 2019 v 09:00

7. 10. 2019 v 09:00

3.objednávání

99

4. 11. 2019 v 09:00

4. 11. 2019 v 09:00

Měsíční kvóta pro příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu mimo vládní programy cílené ekonomické migrace na ZÚ Rabat: 2,5.

.