Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podnikatelské semináře pana ministra

 

Zprávy z podnikatelských misí p. ministra - Jižní Súdán, Rwanda, Uganda a Ghana 13. - 18. října 2013:

Jižní Súdán - podnikatelský seminář 14.10.2013

Seminář zahájila náměstkyně ministra financí, obchodu, investic a hospodářského plánování Jižního Súdánu Mary Jervis: Na úvod přivítala účastníky semináře a představila Jižní Súdán. Uvedla, že cílem vlády je diverzifikace ekonomiky s využitím ostatních přírodních zdrojů. Vláda JS podporuje investice do zemědělství, těžebního sektoru a cestovního ruchu. Překážkou rozvoje je neexistující infrastruktura.

S dalším projevem vystoupil ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout. Představil podnikatelskou delegaci a zastoupené sektory. Připomněl, že ČR a JS spojuje mnoho podobností (počet obyvatel, vnitrozemský stát) a zdůraznil, že ČR nebyla koloniální zemí, naopak sama  zažila okupaci. Od r. 2004 je ČR členem EU. Z pohledu ČR je JS perspektivní země, což doložil nedávnou návštěvou svého náměstka T. Duba, a slíbil, že bilaterální návštěvy budou pokračovat i v budoucnu.

Poté promluvil ministr zemědělství, lesnictví, cestovního ruchu, živočišných zdrojů a rybolovu Hong Beda Machar Deng. Konstatoval, že zemědělství je hlavním zdrojem obživy obyvatelstva a JS je v tomto ohledu také vhodný pro investice, protože disponuje úrodnou půdou a množstvím dobytka.

Následovalo představení Investičního úřadu Jižního Súdánu (South Sudan Investment Authority), který zastupoval Alfred Sokeri, SSIA byl zřízen r. 2009. Jako nejvhodnější oblasti pro potenciální investice jsou identifikovány zemědělství, ropný průmysl (těžba, rafinérie, ropovody, služby), těžařství, cestovní ruch. Zmíněny byly příklady realizovaných investic: SAB Miller, Kenya Commercial Bank, Vivacell.

Úvodní vystoupení uzavřely prezentace HK ČR a ČEB, po nichž následovala jednáníB2B.

Závěry a úkoly:

 • Informovat českou podnikatelskou sféru o možnostech investic a ekonomické spolupráce v J. Súdánu a konkrétních poptávkách, zejména ve zpracování potravin
 • Rozpracovat možnosti/projekty spolupráce v obranně-bezpečnostní oblasti

Rwanda - podnikatelský seminář 15.10.2013

Seminář zahájila výkonná ředitelka Rwandské rozvojové rady (Rwanda Development Board) Claire Kamazi konstatováním, že se jedná o první setkání s českými podnikateli, a zmínila, že RW a ČR si jsou podobné nejen počtem obyvatel. Informovala, že RDB je vládní organizace podporující soukromý sektor. Cílem RW je stát se do roku 2020 zemí střední příjmové kategorie, což znamená zdvojnásobit HDP na obyvatele (ze stávajících USD 644 na USD 1240). Podotkla také, že RW má vyšší ohodnocení podnikatelského prostředí Světové banky než ČR (52. místo oproti 65. pro ČR).

V následujícím projevu ministr obchodu a průmyslu François Kanimba připomenul účast nerezidentní rwandské velvyslankyně se sídlem v Berlíně na East-West Business Forum v Praze v září 2013. Zdejší setkání B2B by se dle jeho slov měla soustředit na těžební sektor, energetiku, informační a komunikační technologie a služby. Základem budoucího rozvoje RW je soukromá sféra a proto RW legislativa podporuje příznivé podnikatelské prostředí. O tom svědčí fakt, že Rwanda je mezi prvními třemi zeměmi v rámci Afriky, růst HDP posledního desetiletí převyšoval 8 %. RW usiluje se stát regionálním logistickým centrem.

Ministr Kohout ve svém vystoupení zdůraznil nový přístup ČR k subsaharské Africe, přičemž strategie MZV spočívá v identifikaci budoucích trendů. Záměrem je nejen výměna zboží, ale vyšší formy spolupráce formou investic a společných podniků. ČR je připravena zahájit jednání o dohodě o zamezení dvojímu zdanění i podpoře a ochraně investic.

Dále následovaly prezentace HK ČR a ČEB a jednání B2B.

Rwanda – závěry a úkoly:

 • Iniciovat jednání o dohodě o podpoře a ochraně investic a dohodě o zamezení dvojího zdanění
 • Identifikovat možnosti pro participaci českých firem v prioritních oblastech rozvoje RW
 • Identifikovat možnosti spolupráce mezi TA ČR a RW partnery

Uganda - podnikatelský seminář 16.10.2013

Seminář zahájil výkonný ředitel Nadace ugandského soukromého sektoru (Private Sector Foundation Uganda) Gideon Badagawa. Představil nadaci, která byla založena r. 1995 a  v současnosti sdružuje 175 členů, mezi nimiž jsou průmyslové svazy, ale i jednotlivé podniky. Nadace hájí zájmy soukromého sektoru a vede dialog s vládou.

Následovalo vystoupení výkonného ředitele Ugandského investičního úřadu (Uganda Investment Authority) Franka Sebbavy, který představil ugandskou ekonomiku (dlouhodobé vysoké přírůstky HDP, rozsáhlé nerostné bohatství, úrodná půda, politická stabilita) a mj. upozornil na existenci Ugandské výrobní asociace (Uganda Manufacturing Association), která má 500 členů.

Další projev přednesl předseda  PSFU Gerald Ssendaura (mj. bývalý ministr financí o obchodu). Konstatoval, že Uganda je připravena přijmout zahraniční investice, má zájem na vytváření společných podniků a nechce být pouze trhem pro dovážené zboží. Uganda představuje východisko pro regionální uskupení, jejichž je členem (COMESA, EAC). Řekl také, že v minulosti několikrát navštívil ČR, kde ho zaujala sklářská výroba, a zmínil, že v 90. letech došlo k neúspěšnému pokusu vybudovat u Viktoriina jezera výrobní závod. Naproti tomu v současnosti Uganda prožívá stavební rozmach, který doprovází vysoká potřeba stavebního skla, takže výroba v místě je stále aktuální, a proto ocení participaci ČR. Dále se nabízejí přímé dovozy ugandské kávy s vyloučením prostředníků ve třetích zemí.

Ministr Kohout ve svém vystoupení vyzdvihl společné rysy obou zemí, které z ČR a Ugandy dělají přirozené partnery a představují vysoký potenciál pro rozvoj ekonomických vztahů. JK dále zdůraznil nový přístup ČR k subsaharské Africe, kdy strategie MZV spočívá v identifikaci budoucích trendů. Záměrem je nejen výměna zboží, ale vyšší formy spolupráce formou investic a společných podniků. Dále informoval, že přítomné české firmy mají zájem o přímé kontakty v oblasti energetiky, letectví, vodohospodářství, potravinářství a textilního průmyslu. Sdělil rovněž, že ČR je připravena zahájit jednání o dohodě o zabránění dvojímu zdanění i podpoře a ochraně investic. Východiskem budoucí spolupráce by se mělo stát Memorandum o porozumění, které JK podepsal téhož dne se svým ugandským protějškem a na jehož základě by se představitelé obou zemí měli častěji setkávat.

Dále následovaly prezentace HK ČR a ČEB a jednání B2B.

Uganda – závěry a úkoly:

 • Iniciovat jednání o  dohodě o podpoře a ochraně investic a dohodě o zamezení dvojího zdanění
 • Identifikovat možnosti pro participaci českých firem v prioritních oblastech rozvoje UG
 • Identifikovat možnosti spolupráce mezi TA ČR a UG partnery
 • Navázat na Aide Memoire podepsané s ministryní obchodu, průmyslu a družstev v dubnu 2013 a iniciovat konkrétní projekty, např. uspořádání podnikatelského semináře o UG v ČR

Ghana - podnikatelský seminář, 17. 10. 2013

Seminář zahájil prezident Ghanské obchodní a průmyslové komory (Ghana Chamber of Commerce and Industry) Seth Adjei Baah, který na úvod připomněl misi ghanských podnikatelů v ČR (v rámci návštěvy tehdejšího viceprezidenta a stávajícího prezidenta Johna Mahama v listopadu 2010) a uvedl údaje o bilaterálním obchodu r. 2012 (které se ovšem zásadně liší od dat ČSÚ: vývoz ČR 6,5 mil USD, dle ČSÚ 23,5 mil USD; dovoz ČR 200 tisíc USD, dle ČSÚ 16,7 mil USD – pozn. MZV). Dále zdůraznil, že Ghana vykazuje v rámci subsaharské Afriky dlouhodobě nejvyšší růst, dle hodnocení podnikatelského prostředí Světové banky je na 63. příčce. Nedávné volby proběhly v klidné atmosféře, země je bezpečnou destinací pro zahraniční investice, a to zejména do oblastí, jako jsou infrastruktura, bankovnictví, cestovní ruch, těžební průmysl a ropný průmysl.

V dalším vystoupení představil zástupce Ghanského střediska podpory investic (Ghana Investment Promotion Centre) podmínky pro zahraniční investory: Ghana poskytuje investiční pobídky, v daňové oblasti se např. jedná o daňové prázdniny 5 – 10 let v závislosti na sektorech. Jediné omezení je v oblasti maloobchodu, kam zahraniční investor nemůže vstoupit. Země je dovozcem širokého sortimentu zboží, GH má snahu tento stav změnit, proto jsou společné podniky vítány.

Dále následovaly prezentace HK ČR a ČEB a jednání B2B.

Ghana – závěry a úkoly:

 • Podepsat dohodu o zamezení dvojímu zdanění
 • Připravit MoU o spolupráci mezi MZV a dohodu o podpoře a ochraně investic)
 • Zprostředkovat českým firmám aktuální informace o poptávkách a projektech v oblasti energetiky, dopravy, zpracovatelského průmyslu aj.
 • Zprostředkovat aktuální situaci o konsolidaci rozpočtu GH a stop stavu u nových projektů
 • Zprostředkovat informace a možnosti zapojení českých firem do Free zones enclaves a investičních pobídkách v GH
 • Zjistit a zprostředkovat možnosti pro investice prostřednictvím Ghana Investment Promotion Centre

 

.